Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisy pre vyššie ročníky BC a MGR štúdia - ONLINE

AKO SA PRIPRAVIŤ NA ONLINE ZÁPIS?

Zápisy pre vyššie ročníky sa budú konať online formou.Prosíme všetky študentky a študentov, ktoré/í sa budú zapisovať do vyššieho ročníka o dodržanie nasledujúcich pokynov.  

  1. zápis predmetov v AIS2
  2. v AIS2 je dostupný predvyplnený dokument na stiahnutie s názvom "Čestné vyhlásenie". Ten si študentky a študenti stiahnu, vyplnia, rukou podpíšu a odošlú na mail ich študijnej referentke. Vypĺňajú sa kolónky o predchádzajúcom štúdiu v tom istom stupni a o aktuálnom (inom) štúdiu v tom istom stupni. 
  3. spolu s Čestným vyhlásením poslať aj potvrdenie o zaplatení poplatkov
  4. pripojiť sa na online meeting podľa harmonogramu zápisov (zahraničné študentky a študenti sa pripájajú na meeting pre zahraničných, nie pre ich štud. program)
  5. končiace ročníky
    - ak študent/ka neplánuje ukončiť štúdium napriek tomu, že je v končiacom ročníku, študent/ka informujte o tejto skutočnosti svoju študijnú referentku
    - si skontrolujú skladbu kreditov za povinné predmety, povinne voliteľné predmety a celkový počet kreditov vrátane štátnych skúšok podľa študijného plánu ich štud. programu
  6. Zápis v AISe potvrdzuje ŠO na základe dodaných dokumentov

 

 

Bakalársky stupeň

Dátum Čas Ročník Študijný program Pripojenie
4.9.2023 8:30 2. 2PP1 - sociálna a pracovná psychológia link
4.9.2023 9:15 3. 3PP1 - sociálna a pracovná psychológia link
6.9.2023 9:00 2. 2ME1 - mediamatika link
6.9.2023 10:00 3. 3ME1 - mediamatika link
7.9.2023 9:00 2. 2ES1 - európske štúdiá link
7.9.2023 9:30 3. 3ES1 - európske štúdiá link
7.9.2023 10:00 2. 2SA1 - sociálna antropológia link
7.9.2023 10:30 3. 3SA1 - sociálna antropológia link
8.9.2023 9:00 2. 2AE1 - aplikovaná ekonómia link
8.9.2023 10:00 3. 3AE1 - aplikovaná ekonómia link
8.9.2023 8:30 2. 2PP1/en - sociálna a pracovná psychológia v AJ link
8.9.2023 8:30 3. 3PP1/en - sociálna a pracovná psychológia v AJ link

Magisterský stupeň

Dátum Čas Ročník Študijný program Pripojenie
4.9.2023 10:00 2. 2mPP1 - sociálna a pracovná psychológia link
6.9.2023 9:00 2. 2mES1 - európske štúdiá link
6.9.2023 9:30 2. 2mVP1 - verejná politika link
6.9.2023 10:00 2. 2mSA1 - sociálna antropológia link