Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisy pre prváčky/prvákov BC a MGR štúdia

Zápisy pre prváčky/prvákov BC a MGR štúdia

Zápisy pre 1. ročníky na BC a MGR štúdiu budú prebiehať prezenčne.

Prosíme všetky študentky a študentov, aby dodržali čas zápisov. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete prezenčného zápisu zúčastniť, kontaktujte Vašu študijnú referentku. V tom prípade odporúčame splnomocniť inú osobu, aby sa zúčastnila zápisu za Vás.

Bakalársky stupeň

Dátum Čas Študijný program Miestnosť Priezvisko
4.9.2023 8:30 ES1 - Európske štúdia Aula A-L
5.9.2023 8:30 ES1 - Európske štúdia Aula M-Ž
6.9.2023 8:30 PP1 - sociálna a pracovná psychológia Aula A-K
7.9.2023 8:30 PP1 - sociálna a pracovná psychológia Aula L-Ž
6.9.2023 8:30 PP1/en - social and occupational psychology A013 A-Ž
7.9.2023 11:00 ME1 - mediamatika Martin A-Ž
12.9.2023 8:30 SA1 - sociálna antropológia B029 A-Ž
13.9.2023 8:30 AE1 - aplikovaná ekonómia B027 A-L
14.9.2023 8:30 AE1 - aplikovaná ekonómia B027 M-Ž

Magisterský stupeň

Dátum Čas Študijný program Miestnosť Priezvisko
5.9.2023 9:00 mgAE aplikovaná ekonómia B027
11.9.2023 8:30 mSA1 - sociálna antropológia B029 A-Ž
11.9.2023 8:30 mPP1 - sociálna a pracovná psychológia Aula A-K
12.9.2023 8:30 mPP1 - sociálna a pracovná psychológia Aula L-Ž
13.9.2023 8:30 mES1 - európske štúdiá 1. kolo B029 A-P
14.9.2023 8:30 mES1 - európske štúdiá 1. kolo B029 R-Ž
14.9.2023 8:30 mES1 - európske štúdiá 2. kolo B029 A-Ž
14.9.2023 13:00 mVP1 - verejná politika B029 A-Ž