Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisy 2023/2024

Všeobecné informácie k zápisom

  • všetky manuály nájdete tu
  • medzi uhradením poplatku, spárovaním platby a vytvorením samotného štúdia môže ubehnúť aj niekoľko dní, preto nečakajte, že ihneď po potvrdení návratky a zaplatení poplatok si budete môcť zapísať predmety
  • uhradenie poplatkov si viete skontrolovať v AIS2, nemusíte písať na študijné oddelenie. Pokiaľ platba ešte nie je spárovaná, treba počkať. 
  • zapisovanie predmetov v AISe pre 1. ročník bc bude možné po úspešnom odoslaní návratky a uhradení príslušných poplatkov sa zapisovanie umožní od 1.8.2023, pre tých, čo pošlú návratky neskôr v priebehu augusta z dôvodu čerpania dovolenky. - viac informácií viď ľavé menu
  • zapisovanie predmetov pre vyššie ročníky bude možné od 1.8.2023 pre tých, čo splnili kontrolnú etapu pre postup do ďalšieho ročníka - viac info v menu vľavo
  • prosíme prijaté študentky a študentov, aby neposielali overené kópie maturitného vysvedčenia (ani elektronicky, ani poštou) - stačí, ak nám ich prinesiete na zápis
  • zápisný list potvrdzuje študijné oddelenie v deň prezenčného či online zápisu. Ak vám to AIS píše, nie je to chyba, je to normálny postup
  • prihlasovanie predmetov na rozvrh bude možný až v septembri, keď bude rozvrh pripravený. Zatiaľ si stačí predmety nahodiť do zápisného listu.
  • konkrétne termíny a spôsob zápisov pre všetky študijné programy (a všetky ročníky) bude zverejnený prvý augustový týždeň.

Návody pre zápis predmetov 2023/2024

Návod pre zápis predmetov pre prvé ročníky - FSEV special

Návod pre zápis predmetov pre vyššie ročníky - FSEV special

Všeobecné návody a príručky AIS2

Odporúčané študijné plány pre každý študijný program nájdete tu