Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisy 2021/2022

  • Organizačné pokyny k zápisu na FSEV UK v Bratislave - pre 1. ročník Bc. a Mgr.
  • harmonogram prezenčných zápisov bude dostupný počas letných prázdnin
  • všetky manuály nájdete tu
  • zapisovanie predmetov bude možné po úspešnom odoslaní návratky - v priebehu júla 2021 podľa nižšie zverejnených študijných plánov
  • prosíme prijaté študentky a študentov, aby neposielali overené kópie maturitného vysvedčenia (ani elektronicky, ani poštou) - stačí, ak nám ich prinesiete na zápis