Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápisy 2021/2022

Všeobecné informácie k zápisom

 • Organizačné pokyny k zápisu na FSEV UK v Bratislave - pre 1. ročník Bc. a Mgr.
 • harmonogram prezenčných zápisov pre prvé ročníky Bc a Mgr štúdia
 • harmonogram pre prvý ročník PhD
 • harmonogram pre pokračujúce študentky a pokračujúcich študentov Bc, Mgr a PhD štúdia
 • všetky manuály nájdete tu
 • medzi uhradením poplatku, spárovaním platby a vytvorením samotného štúdia môže ubehnúť aj niekoľko dní, preto nečakajte, že ihneď po potvrdení návratky a zaplatení poplatok si budete môcť zapísať predmety
 • uhradenie poplatkov si viete skontrolovať v AIS2, nemusíte písať na študijné oddelenie. Pokiaľ platba ešte nie je spárovaná, treba počkať. 
 • zapisovanie predmetov v AISe pre 1. ročník bc bude možné po úspešnom odoslaní návratky a uhradení príslušných poplatkov- pre tých, čo poslali návratky do 12.7.2021 sa zapisovanie umožní od 14.7.2021, pre tých, čo pošlú návratky neskôr v priebehu augusta z dôvodu čerpania dovolenky. - viac informácií viď ľavé menu
 • zapisovanie predmetov pre vyššie ročníky bude možné od 14.7.2021 pre tých, čo splnili kontrolnú etapu pre postup do ďalšieho ročníka - viac info v menu vľavo
 • prosíme prijaté študentky a študentov, aby neposielali overené kópie maturitného vysvedčenia (ani elektronicky, ani poštou) - stačí, ak nám ich prinesiete na zápis
 • zápisný list potvrdzuje študijné oddelenie v deň prezenčného či online zápisu. Ak vám to AIS píše, nie je to chyba, je to normálny postup
 • prihlasovanie predmetov na rozvrh bude možný až v septembri, keď bude rozvrh pripravený. Zatiaľ si stačí predmety nahodiť do zápisného listu.