Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave

Zápisy 2018/2019

Termíny zápisov na akademický rok 2018/2019 zverejníme po prijímacom konaní (koncom júna).