Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

sociálna antropológia v anglickom jazyku/Social Anthropology in English

Základné informácie o študijnom programe

študijný program: sociálna antropológia
študijný odbor: Sociológia a sociálna antropológia
forma štúdia: denná/externá
štandardná dĺžka štúdia: 3 roky/4 roky
jazyk výučby: anglický

Študijný program sa poskytuje v anglickom jazyku. Informácie o ňom sú dostupné na anglickej verzii našej webstránky