Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku/European Studies and Politics in English

Základné informácie o študijnom programe

študijný program: Európske štúdiá a politiky
študijný odbor: politické vedy
forma štúdia: denná/externá
štandardná dĺžka štúdia: 3/4 roky
jazyk výučby: anglický

Študijný program sa poskytuje v anglickom jazyku. Informácie o ňom sú dostupné na anglickej verzii našej webstránky