Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie

Žiadosti o ubytovanie

Podávanie elektronických žiadostí v časti E - ubytovanie: www.moja.uniba.sk

  • Od 20. júla 2020 - do 27. júla 2020

Trenažér výberu izby - prístupný od 03.08.2020 od 16:00 - 16:30

Drahí žiadatelia o ubytovanie!

Rovnako ako v minulom akademickom roku aj tento rok  vám dávame príležitosť si výber izby vyskúšať vopred. Systém bude spustený v testovacom režime v pondelok 3.8.2020 od 16:00 do 16:30. Po konci testu všetky počas neho urobené rezervácie zmažeme a systém pripravíme na ostré spustenie výberu izby podľa harmonogramu. Prosíme vás aj o odoslanie spätnej väzby prostredníctvom tohto formulára: http://kmn.sk/trenazer2020

Prečo bude systém otvorený tak krátko? Pretože tým, že si výber izby vyskúšate pomôžete zároveň aj nám spraviť záťažový test. Potrebujeme, aby ste výber izby vyskúšali v čo najvyššom počte naraz, preto na testovanie dávame krátky čas.

 

Nepremeškajte túto šancu a naučte sa vyberať si izbu čo najrýchlejšie!

Spôsob podávania žiadostí

Žiadosti o pridelenie ubytovania (ďalej len "žiadosť") sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na moja uniba.sk, v časti E-ubytovanie alebo na https://uniba.sk/ubytovanie. Na prihlásenie do systému sa používa univerzitný login a heslo, rovnaké ako na prístup do systému AIS2. Detailný postup podávania žiadosti nájdete v Sprievodcovi ubytovacím ubytovacím procesom.

Dôležité informácie:

Žiadateľ dodá na študijné oddelenie fakulty UK podklady potrebné na: pridelenie bodov za aktivity a údaje o osobnom asistentovi žiadateľa s ŤZP do 31. mája 2020

Legislatíva

Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny