Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie

Žiadosti o ubytovanie

Podávanie elektronických žiadostí v časti E - ubytovanie: www.moja.uniba.sk

  • Od 10. júla 2019(16:00) - do 19. júla 2019

Spôsob podávania žiadostí

Žiadosti o pridelenie ubytovania (ďalej len "žiadosť") sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na moja uniba.sk, v časti E-ubytovanie alebo na https://uniba.sk/ubytovanie. Na prihlásenie do systému sa používa univerzitný login a heslo, rovnaké ako na prístup do systému AIS2. Detailný postup podávania žiadosti nájdete v Sprievodcovi ubytovacím ubytovacím procesom.

Dôležité informácie:

Žiadateľ dodá na študijné oddelenie fakulty UK podklady potrebné na: pridelenie bodov za aktivity a údaje o osobnom asistentovi žiadateľa s ŤZP do 14. júna 2019

Legislatíva

Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny