Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentská anketa

Vážené študentky, vážení študenti,

v čase od 1. apríla do 20. mája 2016 sa môžete zapojiť prostredníctvom AIS do študentskej ankety (hodnotenie predmetov a učiteľov)

Manuál ako sa zapojiť do ankety.