Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie

Žiadosti o ubytovanie

Podávanie elektronických žiadostí v časti E - ubytovanie: www.moja.uniba.sk

  • Od 6. júla 2017 - do 17. júla 2017

Spôsob podávania žiadostí

Žiadosti o pridelenie ubytovania (ďalej len "žiadosť") sa podáva cez elektronický systém. Žiadateľ použije na prihlásenie svoje univerzitné meno (login) a heslo. Prijatý uchádzač, ktorý v minulosti na UK neštudoval, dostane údaje spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium. Táto časť procesu je podporovaná službou CePIT, na ktorú sa môžete v prípade akýchkoľvek problémov obrátiť.

Dôležité informácie:

Žiadateľ dodá na študijné oddelenie fakulty UK podklady potrebné na: pridelenie bodov za aktivity a údaje o osobnom asistentovi žiadateľa s ŤZP do 17. júna 2017

Legislatíva

Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny