Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Výsledky 2. kola príjmacieho konania na akademický rok 2023/2024

Výsledok prijímacej skúšky - doktorandské štúdium

Študijný program sociálna antropológia (dSAL3)

ID osoby

body

136017095


minimálna bodová hranica pre prijatie: 80 bodov

 

Študijný program psychológia zdravia (dPZ3)

ID osoby

body

133475390
122262485
124026885
136483570
137749850
124998245
126894645

minimálna bodová hranica pre prijatie: 70 bodov

 

 Študijný program európske štúdiá a politiky (dESP3/dESP4x)

ID osoby

body

124064490
137777590
138144390
126340365

minimálna bodová hranica pre prijatie: 90 bodov

Uchádzači so strednou školou mimo SR

Príjmacia komisia stanovila minimálnu bodovú hranicu na prijatie:

 

  • aplikovaná ekonómia - 30 bodov
  • mediamatika - 30 bodov
  • sociálna antropológia - 30 bodov 

Poradie uchádzačov a uchádzačiek na základe evidenčného čísla (nájdete na prihláške) a počtu bodov.

Zoznam prijatých uchádzačov/iek je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekanky o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi/ke doručené do vlastných rúk.

Úspešným uchádzačom a uchádzačkám bola elektronicky doručená informácia o podmienečnom prijatí/prijatí.