Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Výsledky 1. kola príjmacieho konania na akademický rok 2023/2024

Výsledok prijímacej skúšky - doktorandské štúdium

Študijný program sociálna antropológia (dSAL3/dSAL4x/en)

ID osoby

body

126910796
126229677
136910467
126269865

minimálna bodová hranica pre prijatie: 60 bodov


Študijný program európske štúdiá a politiky (dESP3)

Externé školiace pracovisko: Ekonomický ústav SAV, v.v.i.

 

ID osoby

body

133212070 

minimálna bodová hranica pre prijatie: 70 bodov

Študijný program psychológia zdravia (dPZ3)

ID osoby

body

1312945100
134212795
126231990
125850175
137749850
123372335

minimálna bodová hranica pre prijatie: 75 bodov

 

Študijný program európske štúdiá a politiky (dESP3/dESP4x)

ID osoby

body

1313112100
122290298
122968795
123223280
127135780
133445870
135045370
137721162

minimálna bodová hranica pre prijatie: 90 bodov

Sociálna a pracovná psychológia

Príjmacia komisia stanovila minimálnu bodovú hranicu na prijatie na 110 bodov.

Poradie uchádzačov a uchádzačiek na základe evidenčného čísla (nájdete na prihláške) a počtu bodov.

Zoznam prijatých uchádzačov/iek je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekanky o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi/ke doručené do vlastných rúk.

Úspešným uchádzačom a uchádzačkám bola elektronicky doručená informácia o podmienečnom prijatí/prijatí.

 

 

Uchádzači so strednou školou mimo SR

Príjmacia komisia stanovila minimálnu bodovú hranicu na prijatie:

 

  • aplikovaná ekonómia - 30 bodov
  • Európske štúdiá - 50 bodov
  • mediamatika - 30 bodov
  • sociálna antropológia - 30 bodov 

Poradie uchádzačov a uchádzačiek na základe evidenčného čísla (nájdete na prihláške) a počtu bodov.

Zoznam prijatých uchádzačov/iek je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekanky o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi/ke doručené do vlastných rúk.

Úspešným uchádzačom a uchádzačkám bola elektronicky doručená informácia o podmienečnom prijatí/prijatí.