Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav aplikovanej psychológie - so začiatkom v letnom semestri 2020/2021

Téma práce: Meranie efektívnosti virtuálnej reality pre zvýšenie sebasúcitu, sebaprotekcie a zníženie sebakritickosti

školiteľka: prof. Júlia Kanovská Halamová
jazyk: slovenský, anglický
forma štúdia: denná, externá

termín na podanie prihlášky: 14.2.2021