Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Témy dizertačných prác FSEV UK pre AR 2019/2020

Témy dizertačných prác na AR 2019/2020 v študijnom program Európske štúdiá a politiky, v anglickom jazyku, v externej forme štúdia, so začiatkom od LS 2019/2020

Social media in the political communication and electoral campaign

Supervisor: assoc. prof. Oľga Gyárfášová, PhD.

 

EU enlargement in transition / EU – Turkey relations after the deal

Supervisor: assoc. prof. Karen Henderson, PhD.

 

Social media as the new instrument in economic policy

Supervisor: assoc. prof. Andrej FIndor, PhD.

 

Impact of modern technology on economic decision-making in the international environment

Supervisor: prof. Steven Saxonberg, PhD.

 

The role of non-profit and for-profit organisation in the sustainable social environment

Supervisor: assoc. prof. Pavol Frič, PhD.