Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Príjmacie konanie PhD s nástupom v letnom semestri 2022/2023

Výsledok prijímacej skúšky

Študijný program európske štúdiá a politiky (dESP3)

ID osoby

body

1361526

85

minimálna bodová hranica pre prijatie: 75 bodov

 

Študijný program psychológia zdravia (dPZ3)

ID osoby

body

1336090

89

minimálna bodová hranica pre prijatie: 75 bodov

Príjmacie konanie s nástup v letnom semestri 2022/2023

Termín podávanie prihlášok: do 31.12.2022

Témy dizertačných prác vypísané na prijímacie konanie so začiatkom štúdia v letnom semestri ak. roku 2022/2023:

  

Viac info nájdete tu