Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Najčastejšie otázky k prijímaciemu konanie na FSEV UK

FAQ pre bakalárske štúdium

1. Na aké študijné programy sa viem na FSEV UK hlásiť?

a.      Aplikovaná ekonómia
b.      Európske štúdiá
c.      Mediamatika
d.      Sociálna a pracovná psychológia
e.      Sociálna a pracovná psychológia v anglickom jazyku (spoplatnený študijný program)
f.       Sociálna antropológia

Aj napriek tomu, že angličtina je integrálna súčasť výučbového procesu na FSEV UK, tieto programy sú akreditované v kombinácii so slovenským jazykom a tak za štúdium neplatíš. Platíš len v prípade, že ide o študijný program akreditovaný a poskytovaný výlučne v anglickom jazyku – na bc stupni sa jedná len o sociálnu a pracovnú psychológiu v anglickom jazyku.

2. Čo potrebujem na prijatie na FSEV UK, ak maturujem na strednej škole na území SR? (pozri zmenu prijímacieho konania - táto podmienka sa menila)

a. Externú maturitu alebo SCIO test zo slovenčiny
b. Externú maturitu, SCIO test alebo certifikát z angličtiny – platné certifikáty nájdeš vo vyhláške 319/2008 Z. z. a 269/2009 Z. z alebo v prílohe 1 Podmienok pre PK
c. Ak maturuješ alebo máš SCIO test aj z matematiky, pošli nám ho a body ti budú pripočítané. Nie je to však podmienka. Prijmeme ťa aj bez matematiky, ale priprav sa, že štatistike sa aj tak nevyhneš. Patrí totiž medzi dôležité metódy výskumu.
d. Vyplniť a poslať elektronickú prihlášku – v prihláške nezabudni uviesť svoj osobný email a telefónne číslo, kam budeme posielať ďalšie informácie a prihlasovacie údaje
e. Vygenerovať si príkaz na úhradu a zaplatiť poplatok presne podľa neho (vrátene variabilného a špecifického symbolu) – zaplať cez mobilnú appku naskenovaním QR kódu z príkazu na úhradu
f. Checkuj email, smsky, náš web fses.uniba.sk, fsev.sk, a FB či Instagram 

3. Čo keď nemám slovenskú národnosť?

Úprimne? Nás tvoja národnosť nezaujíma. V prijímacom konaní sa pozeráme predovšetkým na jazykové znalosti a teda nám ide o to, akú strednú školu si skončil/a – či na Slovensku alebo v zahraničí. Podľa toho sme stanovili aj podmienky.

4. Čo keď maturujem na strednej škole, ktorá sa nenachádza na území Slovenska?

a. To je úplne v poriadku, stále sa k nám môžeš prihlásiť
b.      Stále potrebuješ preukázať znalosti zo slovenčiny a angličtiny – môžeš ísť na SCIO testy, alebo môžeš spraviť náš FSEV test. Nechávame to na teba, len nám daj vedieť.
c. Ak máš SCIO test alebo FSEV test z matematiky, tak ti body pripočítame k výsledkom zo slovenčiny a angličtiny. Nie je to však podmienka.
d. Nezabudni, že si musíš požiadať o uznanie dokladu o stredoškolskom vzdelaní hneď ako zmaturuješ. Bez uznania Ťa totiž nezapíšeme.

5.  Čo keď študujem na bilingválnom gymnáziu na Slovensku, ale nemám externú časť maturitnej skúšky zo slovenčiny alebo angličtiny?

Je super, že si na bilingválnom gymnáziu, tu však máme zviazané ruky. Odporúčame ísť na SCIO testy, alebo si spraviť certifikát z angličtiny. Posledná možnosť je, že ti uznáme ústnu maturitu a prepočítame ti výsledok v pomere k ostatným uchádzačom. Avšak aj tu platí, že tvoj výsledok je závislý na dobrých výsledkov iných uchádzačov. Pre zvýšenie šancí odporúčame SCIO testy, kde sa spoľahneš sám na seba. 

6.  Do kedy mám poslať prihlášku?

a. V prvom kole prijímame prihlášky do 31.3.2021 – platí pre všetky naše študijné programy
b. V druhom kole do 31.8.2021 – pozor, druhé kolo neplatí pre sociálnu a pracovnú psychológiu (tam máme totiž vždy viac prihlášok ako je naša kapacita už v prvom kole) - pozor, aj toto sa menilo!

7.  Ak si chcem prihlásiť na viac študijných programov, potrebujem si podať prihlášku na každý z nich?
Nie, na jednej prihláške môžeš uviesť až tri študijné programy, zoradené podľa preferencie. Stále platíš poplatok len 40€.

8.  Aký je poplatok za prijímacie konanie?
Už niekoľko rokov poplatok nemeníme a ostáva na 40€. Nezabúdaj však, že v prihláške môžeš zaškrtnúť až tri študijné programy. Je to super, ak ešte stále nie so rozhodnutá/ý, čo chceš vlastne študovať. Tiež je to super pre všetkých, ktoré/í sa hlásia na sociálnu a pracovnú psychológiu, lebo si ako „poistku“ môžete podať tento program v anglickej verzii. 

9. Bude sa posúvať čiara, keď niektorí prijatí študenti nenastúpia?
Nie, zo skúseností nám vyplýva, že počet zapísaných nám vyhovuje, aj keď nenastúpia všetci prijatí.

10. Keď maturujem tento rok, kedy a ako mám poslať maturitné vysvedčenie?

a. V prvom kole ideálne do 10. júna 2021 – aby sme mali tvoje výsledky a rovno aj potvrdenie, že si ukončil/a stredoškolské vzdelanie.
b. V druhom kole do 4. septembra 2021
c. Ideálne poštou, overenú kópiu – vtedy ťa môžeme prijať riadne na štúdium. Ak to pošleš mailom, môžeme ťa prijať len podmienečne. Vtedy prinesieš všetky doklady na zápis.
d. Rozlišovanie medzi riadnym a podmienečným prijatím je len z dôvodu, či si preukázal/a ukončené stredoškolské vzdelanie – a na to potrebujeme fyzickú overenú kópiu. Hodnota obidvoch prijatí pre nás je však rovnaká. 

11. Čo je som maturoval/a ešte pred rokom 2008 a teda som nemal externú časť maturitnej skúšky?
Aj toto je úplne v pohode, akurát ti budeme musieť prepočítať hodnotenie z ústnej maturity podľa priemerných výsledkov ostatných uchádzačov. Odporúčame si spraviť SCIO testy, aby si čo najviac zvýšil/a svoje šance na prijatie (predovšetkým ak sa hlásiš na sociálnu a pracovnú psychológiu)

12. Čo keď som študent/ka so špecifickými potrebami?

a. Aj toto je pre nás úplne v pohode. Každý má právo na vzdelania a my sa posnažíme ti vytvoriť také podmienky na štúdium, aby si ho zvládla/zvládol. Musíš si však podať žiadosť o zaradenie medzi takýchto študentov, aby sme o tebe vedeli a sprocesovať nastavenie podmienok práve pre teba. Všetko máme na webe.
b. Ak kvôli tomu nemáš externú časť maturity, budeme brať do úvahy výsledky tvojej ústnej maturity a prepočítame to tak, ako je to vysvetlené v Podmienkach pre PK. 

13. Chcem sa hlásiť na sociálnu a pracovnú psychológiu, ale neviem, či uspejem v konkurencii.
Chápeme tvoje obavy, treba sa riadne pripraviť na externú maturitu, prípadne si spraviť SCIO testy. Ak chceš poistku, program sociálna a pracovná psychológia ponúkame aj v čisto anglickej verzii. Za toto štúdium sa síce zo zákona platí, no je to intímnejšie a v prvom ročníku máme tak zo 10 študentov a študentiek. Ak ti to finančné možnosti dovoľujú, určite si neváhaj pridať aj tento program do prihlášky. Ročné školné na 2021/2022 je stanovené na 3000€.  

14. Ako sa bude počítať výsledková listina?

a. Uchádzačky a uchádzači so strednou školou na území SR zvlášť – berieme do úvahy percentil z externej časti maturitnej skúšky zo slovenčiny a angličtiny a spriemerujeme ho. Keď bude aj matematika, pripočítame k priemeru percentil z matematiky.
b. Prepočítavame aj percentil z angličtiny podľa úrovní. Nebolo by fér, ak by sme úrovne nezohľadnili a férovosť je pre nás dôležitá nie len v prijímacom konaní, ale aj počas štúdia. Podobne pristupujeme aj k certifikátom. No vždy  môžeš získať maximálne 100 bodov, aj keď máš úroveň C2.

15.   Ak by sa opäť zrušili písomné maturity, ako by sa zmenili podmienky prijímacieho konania?
Pevne veríme, že situácia sa ustáli a písomné maturity predsa len budú. No ak by náhodou neboli, sme pripravení a pôjdeme pravdepodobne podľa minulého roka, kde sme podmienečne prijali všetkých na všetky štud. programy okrem sociálnej a pracovnej psychológie, ktorí majú maturitu zo strednej školy na území SR a splnili základné podmienky – podali si prihlášku a zaplatili poplatok za prijímacie konanie. Uchádzačky a uchádzači na študijný program sociálna a pracovná psychológia robili online test, tak isto ako aj uchádzači a uchádzačky s maturitou zo strednej školy mimo územia SR.
Takéto prijímačky sme pilotovali práve na FSEV a hoci to bolo nové a logistiky náročné, bola to najférovejšia možnosť uskutočniteľného prijímacieho konania.

FAQs pre magisterské štúdium

1. Aké študijné programy poskytuje FSEV UK na magisterskom stupni?

a.      Aplikovaná ekonómia
b.      Európske štúdiá
c.      Európske štúdiá v anglickom jazyku (spoplatnený)
d.      Sociálna a pracovná psychológia
e.      Sociálna antropológia
f.       Verejná politika

Aj napriek tomu, že angličtina je integrálna súčasť výučbového procesu na FSEV UK, tieto programy sú akreditované v kombinácii so slovenským jazykom a tak za štúdium neplatíš. Platíš len v prípade, že ide o študijný program akreditovaný a poskytovaný výlučne v anglickom jazyku – na mgr stupni sa jedná len o európske štúdiá v anglickom jazyku.

2. Čo potrebujem na prijatie na FSEV UK, keď sa chcem hlásiť na študijný program poskytovaný v slovenskom jazyku?

a. potrebuješ mať úspešne ukončené bakalárske štúdium – či na Slovensku, alebo v zahraničí
b. potrebuješ sa preukázať, že ovládaš slovenský jazyk – buď to slovenským občianstvom, alebo tým, že si na Slovensku študoval/a alebo si spravíš náš FSEV test.
c.  Samozrejme počítaj s tým, že vo výučbovom procese sa vo veľkej miere využíva angličtina – hlavne na európskych štúdiách. Vždy si checkni aj info o študijných programoch na našom webe, aby si vedel/a, do čoho ideš.
d. Ak máš bakalára zo zahraničia (okrem ČR), musíš si tiež požiadať o uznanie dokladov zo zahraničia v danom stupni a študijnom odbore na vysokej škole v SR 

3. Čo potrebujem, keď sa chcem hlásiť na študijný program v anglickom jazyku?
Musíš sa preukázať znalosťami z anglického jazyka formou certifikátu (pozri naše podmienky PK) 

4. Čo keď nemám slovenskú národnosť?
Úprimne? Nás tvoja národnosť nezaujíma. V prijímacom konaní sa pozeráme predovšetkým na jazykové znalosti a teda nám ide o to a výsledky zo štátnych skúšok na bakalárskom stupni, prípadne za celé štúdium ak si vlastne štátnice nemal/a. 

5. Do kedy mám poslať prihlášku?

a. V prvom kole prijímame prihlášky do 31.3.2021 – platí pre všetky naše študijné programy
b. V druhom kole do 31.8.2021 – platí pre všetky naše študijné programy - pozor, nastala zmena

6. Ak sa chcem prihlásiť na viac študijných programov, potrebujem si podať prihlášku na každý z nich?
Nie, na jednej prihláške môžeš uviesť až tri študijné programy, zoradené podľa preferencie. Stále platíš poplatok len 40€. 

7.  Aký je poplatok za prijímacie konanie?
Už niekoľko rokov poplatok nemeníme a ostáva na 40€. Nezabúdaj však, že v prihláške môžeš zaškrtnúť až tri študijné programy. Je to super, ak ešte stále nie so rozhodnutá/ý, čo chceš vlastne študovať. Tiež je to super pre všetkých, ktoré/í sa hlásia na európske štúdiá, lebo si ako „poistku“ môžete podať tento program v anglickej verzii. 

8. Keď mám bc štátnice tento rok, kedy a ako mám poslať diplom, vysvedčenie alebo potrvdenie o absolvovaní štátnych skúšok?

a. V prvom kole ideálne do 10. júna 2021 – aby sme mali tvoje výsledky a rovno aj potvrdenie, že si ukončil/a vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (rozumej bc).
b. V druhom kole do 4. septembra 2021
c. Očakávame, že vtedy budeš mať k dispozícii „iba“ to slávne potvrdenie – dostaneš ho na svojom študijnom oddelení. Keď už budeš mať diplom, tak nám jeho overenú kópiu pošleš buď poštou alebo ju prinesieš rovno na zápis. 

9. Ako sa bude zostavovať poradie?
Poradie sa zostavuje v jednotlivých študijných programoch podľa výsledkov zo štátnych skúšok pokiaľ máš bc zo Slovenska alebo Česka. Ak máš bc zo zahraničia, prepočítavame to na podľa tvojich výsledkov GPI, bodov alebo známok. - pozor, aj tuto nastala zmena (ktorá Vás určite všetkých poteší)

10.  Bude sa posúvať čiara, keď niektorí prijatí študenti nenastúpia?
Nie, zo skúseností nám vyplýva, že počet zapísaných nám vyhovuje, aj keď nenastúpia všetci prijatí.

11.  Čo keď som študent/ka so špecifickými potrebami?
Aj toto je pre nás úplne v pohode. Každý má právo na vzdelania a my sa posnažíme ti vytvoriť také podmienky na štúdium, aby si ho zvládla/zvládol. Musíš si však podať žiadosť o zaradenie medzi takýchto študentov, aby sme o tebe vedeli a sprocesovať nastavenie podmienok práve pre teba. Všetko máme na webe.

12. Ako ste pripravení na prijímacie konanie, ak bude pretrvávať súčasná situácia s ochorením COVID-19?
Dobrá otázka, ale už sme si tým prešli minulý rok. aj na základe štatistík ti vieme povedať, že jednoducho zoberieme všetkých, pokiaľ sa neprekročia kapacity jednotlivých študijných programov, čo sa nám však minulý rok nestalo. Akurát nebudeme robiť poradovník, ale za to ti príde rozhodnutie skôr. -!!! presne, pozri si aktualizáciu zmien PK