Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Druhé kolo prijímacieho konania

Dodatočné podávanie prihlášok na bakalárske štúdium

Prihlášky do 2. kola prijímacieho konania je možné podávať od 12.5.2022 do 31.8.2022. 

V druhom kole je možné podať prihlášku na nasledujúce študijné programy:

mediamatika
sociálna a pracovná psychológia v anglickom jazyku

Prihlášky sa podávajú len cez portál e-prihlas. Viac informácií o prihláške

Podmienky prijímacieho konania pre bc stupeň

Viac informácií o študijných programoch

Dodatočné podávanie prihlášok na magisterské štúdium

Prihlášky do 2. kola prijímacieho konania je možné podávať od 12.5.2022 do 31.8.2022. 

V druhom kole je možné podať prihlášku na nasledujúce študijné programy:

aplikovaná ekonómia
európske štúdiá
európske štúdiá v anglickom jazyku
sociálna a pracovná psychológia
sociálna antropológia
verejná politika

Prihlášky sa podávajú cez portál e-prihlas alebo cez AIS2. Viac informácií o prihláške

Podmienky prijímacieho konania pre mgr stupeň

Viac informácií o študijných programoch

Dodatočné podávanie prihlášok na doktorandské štúdium

Prihlášky do 2. kola prijímacieho konania je možné podávať od 1.7.2022 do 31.8.2022. 

V druhom kole je možné podať prihlášku na nasledujúce štud. programy:

dESP3- európske štúdiá a politiky - denné štúdium, SK jazyk
dESP3/en - európske štúdiá a politiky - denné štúdium, EN jazyk (spoplatnené)
dESP4/x - európske štúdiá a politiky - externé štúdium, SK jazyk (spoplatnené)
dESP4x/en - európske štúdiá a politiky - externé štúdium, EN jazyk (spoplatnené)

dPZ3 - psychológia zdravia - denné štúdium, SK jazyk
dPZ3/en - psychológia zdravia - denné štúdium, EN jazyk (spoplatnené)
dPZ4/x - psychológia zdravia - externé štúdium, SK jazyk (spoplatnené)
dPZ4x/en - psychológia zdravia - externé štúdium, EN jazyk (spoplatnené)

Výška školné pre akad. rok 2022/2023 je uvedená v prílohe VP 27/2021

Všetky informácie o školnom

Informácie o podmienkach PK, prihláške a jej prílohách

Vypísané témy dizeratačných prác

Viac informácií o štud. programoch