Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Druhé kolo prijímacieho konania

Dodatočné podávanie prihlášok pre bakalárske štúdium

Prihlášky do 2. kola prijímacieho konania je možné podávať od 12.5.2022 do 31.8.2022. 

V druhom kole je možné podať prihlášku na nasledujúce študijné programy:

mediamatika
sociálna a pracovná psychológia v anglickom jazyku

Prihlášky sa podávajú len cez portál e-prihlas. Viac informácií o prihláške

Podmienky prijímacieho konania pre bc stupeň

Viac informácií o študijných programoch

Dodatočné podávanie prihlášok na magisterské štúdium

Prihlášky do 2. kola prijímacieho konania je možné podávať od 12.5.2022 do 31.8.2022. 

V druhom kole je možné podať prihlášku na nasledujúce študijné programy:

aplikovaná ekonómia
európske štúdiá v anglickom jazyku
sociálna a pracovná psychológia
sociálna antropológia
verejná politika

Prihlášky sa podávajú cez portál e-prihlas alebo cez AIS2. Viac informácií o prihláške

Podmienky prijímacieho konania pre mgr stupeň

Viac informácií o študijných programoch