Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

sociálna a pracovná psychológia

Uchádzačky a uchádzači so strednou školou na Slovensku

Prihláška

- uchádzač/ka podáva len elektronickú prihlášku cez e-prihláška do 31.3.2023

- e-prihláška sa vypĺňa v termíne pre uchádzačky a uchádzačov so slovenskou strednou školou

- e-prihláška sa vypĺňa v termíne pre uchádzačky a uchádzačov so zahraničnou strednou školou ak maturujete na zahraničnej strednej škole

- vypĺňa sa aj správny email a telefónne číslo

- súhlas s poskytnutím osobných údajov nezávislému posudzovateľovi SCIO

- po vyplnení sa prihláška uloží a potvrdí, následne si uchádzač/ka vygeneruje príkaz na úhradu poplatku za prijímacie konanie, uhradí ho s uvedením variabilného aj špecifického symbolu (napr. preskenovaním QR kódu) a vloží potvrdenie o platbe do prihlášky (platbu je potrebné uhradiť do 31.3.2023)

- ak uchádzač/ka maturoval/a pred akad. rokom 2022/2023 vloží do prihlášky aj overenú kópiu maturitného vysvedčenia

- odporúčanou prílohou je aj štruktúrovaný životopis

- druhé kolo prijímacieho konania v tomto štud. programe sa nebude konať

Podmienky

- Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) v slovenskom alebo českom jazyku - SCIO (FSEV UK akceptuje prvých päť termínov s výsledným percentilom minimálne 60)

- angličtina na úrovni minimálne B1 - SCIO (FSEV UK akceptuje prvých päť termínov; Fakulta poskytuje svojim uchádzačkám a uchádzačom zľavu na test z Anglického jazyka. V prípade, že uchádzač/ka chce využiť zľavu z poplatku na tento SCIO test, musí sa zúčastniť v online forme NPS v piatom termíne (konkrétny dátum bude upresnený na webové stránke www.scio.sk)

-Výsledky SCIO testov budú doručené spoločnosťou SCIO na FSEV UK do konca mája, uchádzač/ka nemusí výsledky posielať, je však potrebné mať nastavený súhlas s odovzdaním výsledku fakulte

- výsledný bodový zisk v prijímacom konaní sa rovná jednoduchému aritmetickému priemeru bodov z oboch testov; body sú prideľované podľa získaného percentilu

- bodovú hranicu stanoví prijímacia komisia na prelome mája/júna 2023; následne na webe fakulty sa zverejnenia 

- uchádzači/ky maturujúci/e v akad. roku 2022/2023 budú prijatí/é len podmienečne, keďže v čase posielania rozhodnutí ešte nebudú mať ukončené stredoškolské vzdelanie

- ukončené stredoškolské vzdelanie je zákonná podmienka riadneho prijatia na VŠ - podmienečne prijatí uchádzači a uchádzačky sa ním preukážu na zápise v septembri 2023, kde prinesú overenú kópiu maturitného vysvedčenia.