Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

2. kolo príjmacieho konania na akademický rok 2023/2024

2. kolo príjmacieho konania na akademický rok 2023/2024

Podávanie prihlášok v 2. kole príjmacieho konania na FSEV UK na akademický rok 2023/2024 prebieha od 1.6.2023 do 15.8.2023.

2. kolo sa otvára v týchto študijných programoch:

 

  • Bc. stupeň - aplikovaná ekonómia, sociálna antropológia, mediamatika, sociálna a pracovná psychológia v anglickom jazyku (spoplatnený študijný program)
  • Mgr. stupeň - aplikovaná ekonómia, sociálna antropológia, sociálna a pracovná psychológia, Európske štúdiá, Európske štúdia v anglickom jazyku (spoplatnený študijný program), verejná politika
  • PhD stupeň - všetky programy

Pre uchádzačov s absolvovanou zahraničnou strednou školou v študijných programoch aplikovaná ekonómia, sociálna antropológia, mediamatika je možné absolvovať SCIO test z anglického jazyka 8.8.2023

2. kolo pre PhD štúdium

a) pre absolventov vysokých škôl okrem Univerzity Komenského v Bratislave (osobitná schéma podpory excelentných PhD uchádzačov)

Európske štúdia a politiky - témy - info 

Sociálna antropológia - témy - info

b) pre absolventov všetkých vysokých škôl 

Európske štúdia a politiky - témy

Psychológia zdravia - témy