Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

On line štátne záverečné skúšky na FSEV UK

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

Záverečné štátne skúšky

Magisterské štátne skúšky

Dátum: 17.3.2022 o 12:30 hod.
Link na MS Teams