Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

On line štátne záverečné skúšky na FSEV UK

Odbor sociálna a pracovná psychológia ÚAP

Komisia 1 :

Príprava na bakalárske štátne skúšky, v utorok, 25. máj 2021, od 8:00 hod.

Bakalárske štátne skúšky, v utorok 25. máj 2021, od 8:00 hod.

 

Príprava na magisterské štátne skúšky, v pondelok, 31. máj 2021, od 8:00 hod.

Magisterské štátne skúšky, v pondelok, 31.5.2021, od 8:00 hod.

 

Príprava na magisterské štátne skúšky, v utorok 1. jún 2021, od 8:00 hod.

Magisterské štátne skúšky, v utorok 1. jún 2021, od 8:00 hod.

 

Komisia 2:

 

Príprava na bakalárske štátne skúšky, v utorok, 25. máj 2021, od 8:00 hod.

Bakalárske štátne skúšky, v utorok, 25. máj 2021, od 8:00 hod.

 

Príprava na bakalárske štátne skúšky, v pondelok, 31. máj 2021, od 8:00 hod.

Bakalárske štátne skúšky, v pondelok, 31.5.2021, od 8:00 hod.

 

Príprava na magisterské štátne skúšky, v utorok 1. jún 2021, od 8:00 hod.

Magisterské štátne skúšky, v utorok 1. jún 2021, od 8:00 hod.

 

Komisia 3:

 

Príprava na bakalárske štátne skúšky, v utorok, 25. máj 2021, od 8:00 hod.

Bakalárske štátne skúšky, v utorok, 25. máj 2021, od 8:00 hod.

 

Príprava na magisterské štátne skúšky, v pondelok, 31. máj 2021, od 8:00 hod.

Magisterské štátne skúšky, v pondelok, 31.5.2021, od 8:00 hod.

 

Príprava na magisterské štátne skúšky, v utorok 1. jún 2021, od 8:00 hod.

Magisterské štátne skúšky, v utorok 1. jún 2021, od 8:00 hod.

Ústav verejnej politiky

Magisterské štátnice 

Komisia 1:

4.6. od 8:00 príprava

od 8:30 odpovede

príprava:

Click here to join the meeting

odpovede:

Click here to join the meeting

Ústav ekonómie

Program: Aplikovaná ekonómia - bakalársky stupeň štúdia

Dátum: 25.5 a 26.5. 2021

Link na MS Teams

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

Magisterské štátnice

Dátum: 31.5.2021
Link na MS Teams

Dátum: 1.6.2021
Link na MS Teams

Dátum: 2.6.2021
Link na MS Teams

Bakalárske štátnice

Dátum: 31.5.2021
Link na MS Teams

Dátum: 1.6.2021
Link na MS Teams

Dátum: 2.6.2021
Link na MS Teams

Ústav sociálnej antropológie

Bakalárske štátne skúšky

Dátum: 1.6.2021 od 9:00 hod.
Link na MS Teams

Magisterské štátne skúšky

Dátum: 2.6.2021 od 9:00 hod.
Link na MS Teams