Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Žiadosti a potvrdenia

Žiadosti sa vypĺňajú elektronicky a zasielajú sa na podatelnafses.uniba.sk

Tlačivá na vyplnenie

Potvrdenia o štúdiu realizovanom v anglickom jazyku vydáva študijné oddelenie na základe individuálnej žiadosti (postačuje poslať mail Vašej študijnej referentke).

Žiadosti o zanechanie a prerušenie štúdia

Dátum podania žiadosti bude podľa študijného poriadku evidovaný ako dátum zanechania/prerušenie štúdia. Ak chcete zanechať štúdium ku konkrétnemu dátumu, v ten deň (pokiaľ je to pracovný deň) podajte žiadosť počas pracovných hodín. 

Ako postupovať pri strate študentského preukazu?

Ak ste stratili študentský preukaz (ISIC/NO ISIC), kontaktujte Vašu študijnú referentku. Následne sa Vám v AISe vyrúbi poplatok. Uhradíte ho (napr. pomocou preskenovania QR kódu v mobilnej aplikácii Vašej banky) a po obdržaní platby sprocesujeme výrobu Vášho nového preukazu. Keď bude preukaz hotový a doručený na fakultu, skontaktujeme Vás a budete si môcť preukaz osobne prevziať na fakulte.