Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

akademický rok 2020/2021

Medodické usmernenine pre dištančné štátne skúšky 2020/2021

Štátne skúšky sa budú v akad. roku 2020/2021 konať dištančnou (online) metódou. 
Pre študentky a študentov sme pripravili metodické usmernenie