Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave

ÚVP pripravuje...

Diskusia o potrebe reformy slovenského školstva - 8.3. 2018 o 16:00 hod. v miestnosti A012

ÚVP pripravuje diskusiu o školskej reforme s bývalým ministrom školstva a súčasným vedúcim Inštitútu strategických analýz SAV Jurajom Draxlerom. Diskutovať sa bude o tom, aké sú možnosti reformy školstva, vrátane reformy vysokých škôl, a ako k takýmto reformám pristupovať z pohľadu efektívnej a zodpovednej verejnej politiky. Okrem bývalého ministra budú medzi pozvanými aj hlavná školská inšpektorka Viera Kalmarová, šéfredaktor mesačníka Dobrá škola Vladimír Burjan a poslankyňa NR SR Zuzana Zimenová. Upresnenie termínu diskusie čakajte na FB stránke Ústavu verejnej politiky.

Pozvánka

Úroveň e-Govermentu na Slovensku a jeho výzvy do budúcna - 21.3.2018 o 16:00 hod. v miestnosti A012

E-Government ako elektronická forma riadenia verejnej správy je prístup, ktorý so sebou prináša množstvo pozitív, i negatív. Najmä v prípade Slovenska sú často diskutované hlavne negatívne dopady procesu aplikácie informačno-komunikačných technológií. V akom stave sú aktuálne systémy využívané na riadenie verejnej správy na Slovensku? Je zabezpečená dostatočná kooperácia a komunikácia pri aplikovaní nových technológií medzi jednotlivými verejnými inštitúciami a medzi samotnými systémami? Kedy dobehneme najrozvinutejšie krajiny ako napr. Estónsko v oblasti elektronického poskytovania verejných služieb? Aj na tieto otázky vám odpovedia naši hostia, s ktorými sa budeme rozprávať na tému e-Governmentu na Slovensku.

Experimenty a verejná politika - behaviorálne vedy v praxi 5.4.2018 o 16:00 hod.

Počnúc zefektívňovaním fungovania verejnej správy, cez podporu verejného zdravia až po napomáhanie pri riešení komplexných, spoločenských problémov: pozitívnych výsledkov vyvstávajúcich z využívania poznatkov behaviorálnej ekonómie pri tvorbe verejných politík rok čo rok pribúda. O svojich skúsenostiach z experimentálneho výskumu možnej aplikácie týchto poznatkov sa s nami prídu podeliť experti z Brnenského Laboratória experimentálnej ekonómie Masarykovej univerzity. Či a ako Slovensko vie v súčasnosti využiť poznatky behaviorálnej ekonómie v prospech svojich občanov nám porozpráva Viera Hainzl, vedúca oddelenia programovej kancelárie na odbore stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

 

FB podujatia

Diskusia o nezávislých (nielen) v komunálnej politike - apríl 2018 (dátum spresníme)

V apríli budeme na ÚVP diskutovať o to, čo znamená nezávislosť v politike, prečo sa nezávislým kandidátom v posledných rokoch v komunálnej politike tak darí, či o tom, aké výhody či hrozby tento trend znamená pre politickú scénu a spoločnosť. Potvrdenie hostí a upresnenie termínu diskusie čakajte na FB stránke Ústavu verejnej politiky.

8. stretnutie Public Policy Book Club-u - 2.5.2018 o 16:00 hod.

Témou spoločného čítania a následnej diskusie v tomto semestri sú technológie so svojimi silnými a slabými stránkami pre spoločnosť. Konkrétne budeme diskutovať o knihe Martina Forda: The Rise of the Robots: Technology and the Threat of Mass Unemplyment. Potvrdenie hostí a upresnenie termínu diskusie čakajte na FB stránke Ústavu verejnej politiky.

Pozvánka