Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

ÚVP pripravuje...

Stretnutie priateľov Ústavu verejnej politiky

Milí študenti a študentky, absolventi a absolventky a pedagogický zbor ÚVP, pozývame vás na príjemné neformálne stretnutie 30.septembra o 19:00  v Cafe Hexe. Na začiatok sme pripravili krátky program, preto prosím príďte načas. Po ňom nás čaká voľná debata pri víne.

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU EVY HEJZLAROVEJ Z KARLOVEJ UNIVERZITY

29. septembra o 8:30 pozývame všetkých študentov aj priateľov ÚVP na hosťujúcu prednášku Mgr. Eva M. Hejzlarová , Ph.D. s názvom "Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích veřejné správy: policy design za zadního sedadla."

Prednášku si môžete vypočuť na FSEV UK v miestnosti B029.

Prednáška predstaví situáciu mužov a žien zamestnaných vo verejnej správe a zasadí ju do širšieho kontextu politiky rovných príležitostí žien a mužov v Česku. Aké nástroje táto politika využíva? Aké iniciatívy sa usilujú o vyrovnanejšie zastúpenie oboch pohlaví v rozhodovacích pozíciách? Aké sú opatrenia či zamestnanecké benefity, ktoré môžu vyrovnanému postaveniu žien a mužov na pracovisku pomôcť? Na všetky tieto otázky sa dozviete odpoveď už túto stredu.

Eva Hejzlarová je akademickou pracovníčkou na Katedre verejnej a sociálnej politiky Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej. Zameriava sa na policy dizajn, gender a rolu emócií v policy dizajne. Výskumne sa venovala napríklad role intimity pri domácich pôrodoch či domovu ako nástroju verejnej politiky počas opatrení proti vírusu Covid-19. Momenátlne hosťuje na výskumnom pobyte na Ústave verejnej politiky.