Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2020/2021

Divadlo

Dátum: bude spresnený (apríl/máj 2020)
Miesto konania: SND

Popis: Tradičné uzavretie letného semestra a akademického roka v divadle a následné neformálne posedenie študentov a vyučujúcich Ústavu verejnej politiky.

Návšteva prezidentského paláca

Dátum: bude spresnený (marec/apríl 2020)
Miesto konania: Kancelária prezidentky SR
Popis: V rámci formovania študentov sa snažíme vyvolať u nich záujem pracovať vo verejnej alebo štátnej správe a tak sme sa rozhodli im ukázať niektoré miesta, ktoré by mohli byť zaujímavou pracovnou príležitosťou. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky je dôležitou inštitúciou a vidieť jej fungovanie zvnútra vie byť pre študentov verejnej politiky prínosom.

Behaviorálny workshop

Dátum: 1. apríla 2020
Miesto konania: Binárium, Bratislava

Popis:  Cieľom workshopu je s použitím vybraných poznatkov behaviorálnych vied pretvoriť obsah a dizajn zaužívaných nástrojov verejnej politiky a vytvoriť tak úplne novú, alebo aktualizovanú verziu nástroja, ktorý by mal potenciál zlepšiť účinnosť implementácie predmetnej politiky oproti pôvodnému stavu.
Workshop je primárne určený pre úradníkov a úradníčky na národnej (zamestnanci OVM) ale aj regionálnej (zamestnanci krajov, miest a obcí) úrovni, ktorí majú (priamy či nepriamy) dosah na spôsob, akým ich zamestnávateľ poskytuje služby či implementuje svoju bežnú agendu. Úradníci však budú doplnení o študentov vysokých škôl so záujmom podieľať sa na zmenách v spôsobe vykonávania verejnej politiky, ako aj o prizvaných odborníkov na (re)dizajn produktov a služieb v prospech zákazníka/používateľa/občana.

Prednáška a diskusia o modeloch spravovania verejnej správy v Ázii

Dátum: bude spresnený (marec 2020)
Miesto konania: FSEV

Popis: ÚVP nadviazal spoluprácu s Graduate School of Governance Sungkyunkwan University zo Seoulu z Južnej Kórei. Jedným z prvých spoločných aktivít  je prednáška o systémoch spravovania verejných sektorov v Ázií, diskusia o systémoch spravovania, ich vývoja, podobnostiach a rozdieloch s tými modelmi, ktoré sú známe v kontextoch Európskej únie.
Diskusiu bude viesť prof. Cho Min Hyo a prof. Emília S. Beblavá.