Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2018/2019

Diskusia na tému Rok Rady pre štátnu službu

Dátum: 24.4.2019
Miesto konania: Ústav verejnej politiky, FSEV, UK

Nový zákon o štátnej službe 55/2017 priniesol nový inštitú „Radu pre štátnu službu“, ktorá má mať koordinačnú a monitorovaciu funkciu a tým prispieť k vyššej profesionalizácii štátnej služby. Jednou z prvých úloh Rady bolo aj vytvoriť Etický kódex štátneho zamestnanca. Po prvom roku fungovania Rady je čas urobiť si akýsi „odpočet“ toho čo sa podarilo a čo nie. Má takýto inštitút zmysel? Pomáha koordinovať a monitorovať? Aká je prax a zhodnotenie funkcie a významu pri profesionalizácii štátnej služby ? Na tieto i iné otázky prídu diskutovať členky samotnej Rady pre štátnu službu ako i úradníkov, ktorých sa kontrola a monitoring dotýka.

10. Public Policy Book Club - Kvalita súdnej moci

Dátum: 20.3.2019
Miesto konania: bude spresnené

Na ďalšom stretnutí PPBC si spolu pozrieme film Nemoc tretej moci a spolu s hosťami budeme diskutovať o výbere ústavných sudcov a o kvalite súdnej moci na Slovensku.

"Kto bude ďaľší" ?

Dátum: 13.3.2019 o 13:30 hod.
Miesto konania: Ústav verejnej politiky, FSEV, UK

Každý slovenský prezident nám po svojom ukázal, prečo nejde o nepodstatnú funkciu.
Každý z prezidentov svojsky menili Slovensko. Kto bude ďalší?
Môžeš rozhodnúť aj ty.
Tešíme sa na Vás na vernisáži už 13.03.2019 o 13:30.  

Diskusia na tému Plagiátorstvo na vysokých školách

Dátum: 21.2.2019
Miesto konania: Mlynská dolina

Diskusia o plagiátorstve - ako nastaviť systém, ktorý by trestal podvody.

Vianočné Halászlé

ÚVP každoročne organizuje predvianočné stretnutie so súčasnými študenti, bývalými študentmi, ako aj s kolegami a priaznivcami Ústavu. Aj tento rok pre vás všetkých pripravíme tombolu a chutné občerstvenie. Veríme, že si aj tento rok nájdete čas pred Vianocami na stretnutie s nami.

Termín: 12.12. 2018 o 14:00 hod

Pozvánka

Divadlo v zimnom semestri a posedenie priateľov

Organizuje: Matúš Sloboda

Nudging vs manipulácia: rozdiely a podobnosti

Postrčenie (z angl. nudging) je psycho-ekonomický koncept, ktorý sa v kontexte verejnej politiky využíva napríklad na reguláciu správania. Nudging je vo svojej podstate alternatívou k tvrdým zákazom, príkazom a nariadeniam. Jeho aplikáciou vznikajú relatívne lacné, slobodu-rešpektujúce opatrenia všade tam, kde to má význam. Nudgingové opatrenia si berú na mušku kontext, v ktorom sa regulované správanie deje. Opatrením samotným je redizajn daného kontextu tak, aby spravil želané správanie viac pravdepodobným.

Mnohé z nudgingových techník mieria na naše podvedomé a automatické rozhodovacie procesy. Ich cieľom je strhnúť nás v ústrety správaniu či pocitu bez toho, aby spustili náš prirodzený, obranný mechanizmus: uvažovanie. A práve takýto, častokrát neviditeľný mechanizmus postrčení u mnohých vyvoláva obavy z manipulatívnosti nudgingu.

Ak sa má nudging stať legitímnym politickým nástrojom, mal by svoj charakter voči týmto pálčivým obavám obhájiť. Jeho popularita a efektivita totižto sama o sebe nepotvrdzuje jeho etickú nepriestrelnosť.

Termín: november 2018
Moderuje: Patrik Pavlovský

Spýtaj sa Vašich: 68

Projekt je unikátnym živým pamätníkom k udalostiam 21. augusta 1968 – vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Formou filmového dokumentu, online portálu a diskusií spojených s premietaním vytrháva historické udalosti z učebníc dejepisu a podnecuje medzigeneračný dialóg, tak potrebný k tomu, aby sme nezabúdali na svoju históriu, nepodliehali spomienkovému optimizmu a nežili v krajine hrubých čiar. Po premietaní filmu bude nasledovať diskusia s autorkami projektu.

Termín: 22. novembra 2018  od 16:30
Hostia: Barbora Berezňáková, Pavlína Morháčová
Miestnosť: A012
Moderujú: Eva Pavlovičová a Tomáš Michalek

Pozvánka

9. stretnutie Public Policy Book Club-u: Byrokratická autonómia vs banalita zla Hannah Arendtovej

V októbri sa ukutoční 9. stretnutie PPBC a to v netradičnej podobe. Najprv si spolu pozrieme film Hannah Arendt a potom bude nasledovať diskusia na tému byrokratickej autonómie.

Termín: 17.október 2018 od 15:30 hod.
Miestnosť: A012
Moderujú: Emília Sičáková-Beblavá, Katarína Staroňová

8. stretnutie Public Policy Book Club-u - 2.5.2018 o 16:00 hod.

Témou spoločného čítania a následnej diskusie v tomto semestri sú technológie so svojimi silnými a slabými stránkami pre spoločnosť. Konkrétne budeme diskutovať o knihe Martina Forda: The Rise of the Robots: Technology and the Threat of Mass Unemplyment. Potvrdenie hostí a upresnenie termínu diskusie čakajte na FB stránke Ústavu verejnej politiky.

Pozvánka

Diskusia o nezávislých (nielen) v komunálnej politike - apríl 2018 (dátum spresníme)

V apríli budeme na ÚVP diskutovať o to, čo znamená nezávislosť v politike, prečo sa nezávislým kandidátom v posledných rokoch v komunálnej politike tak darí, či o tom, aké výhody či hrozby tento trend znamená pre politickú scénu a spoločnosť. Potvrdenie hostí a upresnenie termínu diskusie čakajte na FB stránke Ústavu verejnej politiky.

Experimenty a verejná politika - behaviorálne vedy v praxi 5.4.2018 o 16:00 hod.

Počnúc zefektívňovaním fungovania verejnej správy, cez podporu verejného zdravia až po napomáhanie pri riešení komplexných, spoločenských problémov: pozitívnych výsledkov vyvstávajúcich z využívania poznatkov behaviorálnej ekonómie pri tvorbe verejných politík rok čo rok pribúda. O svojich skúsenostiach z experimentálneho výskumu možnej aplikácie týchto poznatkov sa s nami prídu podeliť experti z Brnenského Laboratória experimentálnej ekonómie Masarykovej univerzity. Či a ako Slovensko vie v súčasnosti využiť poznatky behaviorálnej ekonómie v prospech svojich občanov nám porozpráva Viera Hainzl, vedúca oddelenia programovej kancelárie na odbore stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

 

FB podujatia

Úroveň e-Govermentu na Slovensku a jeho výzvy do budúcna - 21.3.2018 o 16:00 hod. v miestnosti A012

E-Government ako elektronická forma riadenia verejnej správy je prístup, ktorý so sebou prináša množstvo pozitív, i negatív. Najmä v prípade Slovenska sú často diskutované hlavne negatívne dopady procesu aplikácie informačno-komunikačných technológií. V akom stave sú aktuálne systémy využívané na riadenie verejnej správy na Slovensku? Je zabezpečená dostatočná kooperácia a komunikácia pri aplikovaní nových technológií medzi jednotlivými verejnými inštitúciami a medzi samotnými systémami? Kedy dobehneme najrozvinutejšie krajiny ako napr. Estónsko v oblasti elektronického poskytovania verejných služieb? Aj na tieto otázky vám odpovedia naši hostia, s ktorými sa budeme rozprávať na tému e-Governmentu na Slovensku.

Diskusia o potrebe reformy slovenského školstva - 8.3. 2018 o 16:00 hod. v miestnosti A012

ÚVP pripravuje diskusiu o školskej reforme s bývalým ministrom školstva a súčasným vedúcim Inštitútu strategických analýz SAV Jurajom Draxlerom. Diskutovať sa bude o tom, aké sú možnosti reformy školstva, vrátane reformy vysokých škôl, a ako k takýmto reformám pristupovať z pohľadu efektívnej a zodpovednej verejnej politiky. Okrem bývalého ministra budú medzi pozvanými aj hlavná školská inšpektorka Viera Kalmarová, šéfredaktor mesačníka Dobrá škola Vladimír Burjan a poslankyňa NR SR Zuzana Zimenová. Upresnenie termínu diskusie čakajte na FB stránke Ústavu verejnej politiky.

Pozvánka