Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2017/2018

Vianočné Halászlé na ÚVP - 18. decembra 2017 o 16:00 hod.

Každoročne ÚVP pripravuje predvianočné stretnutie so súčasnými študenti, bývalými študentmi, ako aj s kolegami a priaznivcami Ústavu. Aj tento rok pre vás všetkých pripravíme tombolu a chutné občerstvenie.

Diskusia: Starostovia vs. poslanci v slovenských samosprávach: kto z koho ? - 13.12. 2017 o 15:00 hod.

Diskusia prinesie odpovede na tieto a ďalšie otázky zo života našich samospráv. Účasť na diskusii predbežne potvrdil predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska Vladimír Špánik, ďalšími hosťami budú aj členovia oboch „táborov“ – starostovského a poslaneckého. Potvrdenie ďalších hostí a upresnenie termínu diskusie čakajte na FB stránke Ústavu verejnej politiky.

Pozvánka

Diskusia: Participácia občianskej spoločnosti na tvorbe verejných politík - Je slovensko pripravené ? - 23.11.2017 (čas bude upresnený)

Zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, zástupca samospráv a zástupca štátu budú diskutovať na tému, ktorá je v súčasnosti veľmi aktuálna, a tou je participácia občianskeho sektora pri tvorbe verejných politík. Téma nie je aktuálna len z dôvodu aktuálne bežiaceho národného projektu na danú tému, ale najmä vzhľadom na situáciu v oblasti participácie občanov vo svete v porovnaní so situáciou na Slovensku.

Ako vnímajú podporu dialógu v oblasti tvorby participatívnych verejných politík pozvaní hostia? Je možné na Slovensku vybudovať občiansku spoločnosť, ktorých zástupcovia budú na úrovni rozhodujúcich inštitúcií vnímaní ako relevantní partneri?

Hostia:
- prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD. – expert v oblasti participácie z akademického prostredia-„teoretická duša projektu“
- Mgr. Barbara Gindlová – odborná garantka projektu-„hnací motor projektu“
- Ing. Miroslav Kollár – primátor mesta Hlohovec-garant jedného z pilotných projektov týkajúci sa tvorby participatívneho rozpočtu a OpenData
- 4. hosť bude upresnený

Diskusia "Rebeli v štátnej správe" - 8.11.2017 o 16:00 hod.

Diskusia v spolupráci s Transparency International Slovensko

Pozvaní hostia: Monika Filipova (Ministerstvo vnútra SR), potvrdenie ďalších hostí prebieha

S hosťami zo štátnej správy budeme diskutovať o tom či je možná reforma „zvnútra“ alebo sú inovátori a reformátori z radov štátnej správy vnímaní ako „rebeli“, ktorých je potrebné vypudiť.

Pozvánka

7. stretnutie Public Policy Book Club-u - 11. októbra 2017 od 15:30 do 18:30 hod.

Začiatkom októbra Ústav verejnej politiky usporiadal už siedme stretnutie Public Policy Book Club-u a tento krát v inovatívnej podobe. Namiesto čítania knihy sme si totiž spolu pozreli britský film Eye in the Sky a následne sme o téme rozhodovania vo verejnom sektore, spravodlivosti a morálke diskutovali s našimi hosťami. Prišiel medzi nás Otakar Horák, filozof a redaktor Denníka N, ktorý je zároveň externým učiteľom na našom programe (kurz Behaviorálna verejná politika), a bezpečnostný analytik Jaroslav Naď, riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. Viac si môžete prečítať tu.