Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2016/2017

Šieste stretnutie Public Policy Book Club-u

V rámci PPBC, ktorý pôsobí už tretí rok na ÚVP, tento semester čítame knihu z oblasti manažmentu štátnych organizácií a konkrétne knihu od Marka H. Moora: Creating Public Value. Po jej prečítaní o nej s hosťami budeme diskutovať koncom apríla 2017. Presnejšie informácie poskytneme neskôr tu, ako aj na FB stránkach PPBC: facebook

Pozvánka

E-resers knihy "Creating Public Value"

Diskusia na tému "Medzinárodné organizácie v systéme multi-level governance" - 6. apríla 2017 od 10:30 hod.


Diskusia na tému "Dva roky zákona o whistleblowers. Čo ukázala jeho aplikačná prax?"

Diskusia o mestských firmách - streda, 1. marca 2017 o 17:00 hod.

Začiatkom marca budeme diskutovať o transparentnosti, politizácii a možnostiach kontroly mestských firiem. Účasť zatiaľ potvrdil poslanec mestského zastupiteľstva v Ružomberku a zároveň bývalý aktivista Ivan Rončák, ako aj zástupcovia Dopravného podniku Bratislava. Upresnenie termínu, ako aj ďalšie informácie o evente čakajte na FB stránke Ústavu verejnej politiky.

Piate stretnutie Public Policy Book Club-u (PPBC) - 23. november 2016 o 16:00 hod.

V rámci PPBC, ktorý pôsobí už tretí rok na ÚVP, tento semester čítame knihu z oblasti vzdelávacej politiky a konkrétne knihu od Amandy Ripley: The Smartest Kids in the World. Po jej prečítaní o nej s hosťami budeme diskutovať koncom novembra 2016. Presnejšie informácie poskytneme neskôr tu, ako aj na FB stránkach PPBC:

https://www.facebook.com/groups/1424083537875066/

Pozvánka

Konferencia "CAF" - 30. november 2016

Identifikácia, prioritizácia a implementácia zlepšovania v modeli CAF

V rámci predmetu Riadenie ľudských zdrojov vo verejnom sektore sa študenti pod vedením docentky Kataríny Staroňovej zúčastnia konferencie CAF. Pôjde už o 7. Stretnutie európskych  používateľov modelu CAF , ktoré sa uskutoční 30.11.2016 v Bratislave pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Detailnejšie informácie nájdete: tu

Prospekt

Diskusia "Občan ako klient štátu" - 6. decembra 2016 od 14.00 hod.

Pozvánka

Workshop "Poznanie - inovácie - regulácie" 8. decembra 2016 od 12.30 do 15.30 hod.

Pozvánka

Odborná exkurzia vo Viedni - december 2016

V priebehu zimného semestra bude pre študentov ÚVP FSEV UK organizovaná jednodňová odborná exkurzia do Viedne. V rámci tejto exkurzie sa študenti zúčastnia prednášky venovanej štruktúre a fungovaniu systému verejnej správy v podmienkach Rakúskej federácie. Okrem toho študenti navštívia tiež rakúsky parlament.

Vianočné "Halászlé" 2016 - 14. decembra 2016 od 16.00 hod.

Podobne ako po minulé roky pripravujeme spoločné stretnutie učiteľov, študentov, absolventov a priateľov Ústavu verejnej politiky. Okrem chutného pohostenia pripravujeme aj tombolu.

Pozvánka