Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Nina Šťastná

Mgr. Nina Šťastná

Nina Šťastná absolvovala magisterské štúdium na ústave Verejnej politiky (2021). Počas bakalárskeho štúdia ktoré absolvovala na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zúčastnila programu Double Degree a získala bakalársky titul aj na Metropolitnej univerzite v Prahe. Na Ústave verejnej politiky sa pod vedením Doc. Kataríny Staroňovej, PhD. venuje problematike kvality regulačného procesu počas pandémie Covid-19.