Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Nikoleta Sláviková

Mgr. Nikoleta Sláviková

Nikoleta Sláviková absolvovala bakalárske a magisterské štúdium v programe geografia a verejná správa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského Bratislave, kde sa vo svojom výskume venovala migrácii na úrovni mesta. Vo svojom výskume v rámci PhD. štúdia sa venuje rozhodovaniu a rozhodnutiu o  pracovnej migrácii, kde ako jednotku výskumu použije Rómsku rodinu. Práca je pod vedením školiteľky Lucii Mýtnej Kurekovej z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied. Absolvovala metodologický kurz, ktorý je súčasťou MethodsNET pod názvom Qualitative Interviewing, ktorý viedla Lea Sgier. Je spoluriešiteľka projektu VEGA 2/0079/21 Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte corona pandémie na Slovensku. Získala doktogrant na vlastný projekt: Kto rozhoduje o migrácii? Rodina ako determinant pracovnej migrácie Rómov.