Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Martin Mlynár

Mgr. Martin Mlynár

Martin Mlynár je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislave, kde v roku 2020 vyštudoval inžiniersky stupeň so zameraním na marketingový a obchodný manažment. Počas štúdia aktívne fungoval v akademickej samospráve. Bol členom a podpredsedom Študentskej rady vysokých škôl. V súčasnosti pracuje na zvyšování dostupnosti študentských pôžičiek ako predseda Rady Fondu na podporu vzdelávania. Predmetom výskumu na doktorandskom štúdiu je pracovná migrácia Rómov, so zameraním na dôvody, prečo niektorí vzdelaní Rómovia migrujú za prácou do zahraničia, zatiaľ čo iní ostávajú na Slovensku. Martina vedie školiteľka Mgr., MA Lucia Mýtna Kureková, PhD. z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV.