Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Martin Mlynár

Ing. Martin Mlynár

Martin je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislave, kde v roku 2020 vyštudoval inžiniersky stupeň so zameraním na marketingový a obchodný manažment. Počas štúdia aktívne fungoval v akademickej samospráve. Bol členom Študentskej rady vysokých škôl, ako aj členom jej predsedníctva, kde zastával pozíciu podpredsedu pre vzťahy s verejnosťou. V súčasnosti pracuje na zvyšování dostupnosti študentských pôžičiek vo Fonde na podporu vzdelávania.
Predmetom výskumu na doktorandskom štúdiu bude pracovná migrácia Rómov, jej príčiny a dôsledky pod vedením školiteľky Mgr., MA Lucia Mýtna Kureková, PhD. z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.