Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Martin Kollárik

Martin je absolventom politológie na Univerzite Komenského v Bratislave, okrem doktorandského pôsobenia na Ústave verejnej politiky zároveň v rámci Inštitútu SGI spravuje portál Odkazprestarostu.sk. Špecializuje sa na lokálnu samosprávu, v tejto oblasti je aj autorom niekoľkých akademických prác venujúcich sa transparentnosti samospráv, nezávislým hnutiam v samosprávach či poslaneckým klubom v lokálnych zastupiteľstvách. Podieľal sa aj na štúdii Transparency International Slovensko k povinnému zverejňovaniu zmlúv Not in force until published online či na Správe z auditu transparentnosti procesu riadenia samosprávy mesta Trnava. V minulosti pôsobil v organizácii Transparency International Slovensko a v mimovládnych organizáciách venujúcich sa oblasti ľudských práv a boja s diskrimináciou (Inštitút pre medzikultúrny dialóg, Ľudia proti rasizmu). V rámci doktorandského štúdia sa venuje primárne vzťahom medzi starostami a zastupiteľstvami.

publikačná činnosť