Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ľubica Gazdová

Mgr. Ľubica Gazdová

Ľubica Gazdová skončila štúdium environmentalistiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Profesijnú kariéru začala na Úrade vlády SR v rámci agendy vstupu Slovenska do EÚ a to pre oblasť štrukturálnych fondov. Následne pôsobila na Ministerstve financií SR v oblasti finančného riadenia predvstupových a štrukturálnych fondov a na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riaditeľka a generálna riaditeľka sekcie riadenia a implementácie operačných programov Európskeho sociálneho fondu. V tom čase ako špecialista na finančné riadenie predvstupových a štrukturálnych fondov bola krátkodobým expertom pre Ministerstvo financií Macedónska. Od roku 2009 pracuje na Najvyššom kontrolnom úrade SR ako kontrolór a následne ako generálna riaditeľka. Od roku 2011 sa špecializuje na výkonnostný audit. V tejto oblasti absolvovala niekoľko stáží a tréningov a získané skúsenosti odovzdáva ako mentor a kouč nielen na Najvyššom kontrolnom úrade SR, ale v rámci tímu Medzinárodnej rozvojovej organizácie (IDI) v celosvetovej sieti najvyšších kontrolných inštitúcii. Ako kontrolór výkonnosti – špecialista bola súčasťou twiningového projektu na Najvyššom kontrolnom úrade Azerbajdžanu, kde viedla tréningy a vykonávala metodickú podporu. Vo svojej dizertačnej práci pod vedením doc. Kataríny Staroňovej sa zameriava na audit výkonnosti ako nástroj modernej verejnej správy.