Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kristína Hošová

Kristína je absolventkou Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde v roku 2017 vyštudovala inžinierky stupeň so zameraním na Hospodársku politiku. Počas štúdia pracovala v bankovej sfére a tiež sa zúčastnila stáže na Ministerstve financií SR, kde sa venovala podpore podnikateľského prostredia na Slovensku.
Predmetom výskumu na doktorandskom štúdiu bude štvrtá priemyselná revolúcia, jej sociálne a ekonomické dôsledky a podpora inštitucionálnych rámcov na Slovensku a EÚ pod vedením školiteľky Ing. Edity Nemcovej, PhD. z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.