Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Eva Pavlovičová

Eva Pavlovičová absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (2007) a réžiu a produkciu na Filmovej škole vo Zlíne (2012). V roku 2010 založila časopis KINEČKO, kde pôsobila ako výkonná producentka a redaktorka až do roku 2017. Nadšenie pre animáciu získala ako riaditeľka Medzinárodného festivalu animovaných filmov Fest Anča, kde pôsobila v rokoch 2012 – 2014. V spoločnostiach BFILM a FILMTOPIA v rokoch 2014 – 2017 produkovala a distribuovala animované a experimentálne filmy. Od roku 2017 sa venuje tvorbe verejných politík v oblasti kreatívneho priemyslu so zameraním na audiovíziu a multimédiá na Ministerstve kultúry SR. Na doktorandskom štúdiu na UVP sa pod vedením školiteľky prof. Ing. Emílie Sičákovej-Beblavej, PhD. zameriava na problematiku vytvárania vhodných podmienok pre kreatívny priemysel verejnými politikami v SR, najmä dopadom prístupov používaných pri prijímaní rozhodnutí v oblasti kreatívneho priemyslu a možnostiam ich rozvoja.