Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Daniel Gerbery

Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Daniel Gerbery, PhD. je sociológ a výskumník pôsobiaci na Katedre sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Jeho výskum sa orientuje na problematiku rodinnej politiky, chudoby, sociálneho vylúčenia, a to s osobitným dôrazom na detskú a medzigeneračnú chudobu a chudobu rodičov samoživiteľov. Pracuje tiež v oblasti hodnotenia politík zameraných na odstraňovanie chudoby. V posledných rokoch participoval na niekoľkých hodnotiacich prieskumoch. Na ÚVP učí predmet Sociálne aspekty verejnej politiky. Publikačná činnosť