Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Dagmar Gombitová

Ing. Dagmar Gombitová

Dagmar Gombitová absolvovala Chemicko-technologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (1985) a Verejnú politiku na FSEV UK v Bratislave (2008). Pracovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a CHTF STU v Bratislave. Z akademickej sféry prešla na pozíciu konzultanta. V roku 1993 začala pracovať na realizácii projektov EÚ financovaných projektov. Od januára 1997 sa zaoberá monitorovaním a hodnotením, začínajúc s predvstupovými programami EÚ a pokračujúc množstvom ďalších intervencií rôznych donorov v rôznych oblastiach. Sústredila sa  tiež na školiace a tréningové aktivity v oblasti monitorovania a evaluácie. Naviac sa venuje metodologickej podpore, kontrole kvality, a riadeniu evaluačných tímov a zadaní. Dagmar iniciovala vznik Slovenskej evaluačnej spoločnosti a podieľa sa na jej činnosti. Je autorkou prvej slovenskej príručky o monitorovaní a hodnotení, editorkou publikácií o monitorovaní a hodnotení, členkou Európskej evaluačnej spoločnosti a Medzinárodnej spoločnosti pre hodnotenie rozvojovej pomoci IDEAS. V rámci doktorandského štúdia sa venuje behaviorálnej ekonómii z pohľadu využitia expertných metód v rozhodovaní so závažnými dôsledkami vo verejných politikách.