Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Brian Fabo

Brian Fabo, M.A., PhD.

Pracovné zaradenie: pedagóg, výskumný pracovník

Pracovňa: Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava. 1. poschodie, č.dv.A113

email: brian.fabofses.uniba.sk

Vzdelanie a kvalifikácia:

PhD. – odbor ekonómia, CentER Graduate School for Economics and Business Tilburg University, Holandsko, 2014-2017, oponenti: Prof. J.W.M. Das PhD. (promotor), Prof. K.G Tijdens PhD., Prof. M. Kahanec PhD. (co-promotors), Prof. Arthur van Soest PhD., Prof. Jan van Ours PhD., Stephanie Steinmetz PhD., Nikos Askitas PhD.

M.A. – odbor politológia, špecializácia politická ekonómia, Central European University, Maďarsko, 2011-2012

Postgraduálne kurzy a stáže

· „Barcelona School fo Economics Summer School“, Španielsko, 2019

Pedagogická činnosť:

· Ústav verejnej politiky a ekonómie, FSEV UK: Mikroekonómia a Verejné financie

· Katedra sociálneho rozvoja a práce, NHF EUBA : Globálne ekonomické nerovnosti a Ekonómie vzdelávania

Vedecko-výskumná činnosť:

2017 - 2022 ESCB projekt – PRISMA -  spoluriešiteľ

2015 - 2017 7.rámcový projekt EK - Marie-Curie Action: "Initial Training Networks" – EDUWORKS -  Fellow

2014 - 2017 7.rámcový projekt EK - Style -  spoluriešiteľ

2013 - 2017 7.rámcový projekt EK - InGRID -  spoluriešiteľ

2011 - 2015 7.rámcový projekt EK  - NEUJOBS- spoluriešiteľ

Ostatné odborné aktivity v minulosti a súčasnosti:

2017  - Národná banka Slovenska – starší výskumný pracovník

2015 – 2017  - Centre for European Policy Studies, Brusel - výskumník

2012  - Central European Labour Studies Insititute, Bratislava - spolupracovník  

Research Gate