Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Alexandra Poláková-Suchalová

Mgr. Alexandra Poláková Suchalová, PhD.

Pracovné zaradenie: odborná asistentka

Pracovňa: Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava. 1. poschodie, č.d. A113
 Tel.: +421 2 2066 9859 
 E-mail: alexandra.polakova-suchalovafses.uniba.sk

Vzdelanie a kvalifikácia:

Bc. - odbor: Aplikovaná ekonómia a teritoriálne štúdie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského  v Bratislave, Ústav verejnej politiky (2002-2005)

Mgr. - odbor: Verejná politika, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského  v Bratislave, Ústav verejnej politiky (2005-2007)

PhD.. - odbor: Teória politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského  v Bratislave, Ústav verejnej politiky (2007-2010)

Pedagogická činnosť:

  • Nástroje verejnej politiky a ich implementácia
  • Participatívna tvorba verejnej politiky (v príprave)

Vedecko-výskumná činnosť:

2019 - 2022 Uplatňovanie princípov dobrého spravovania na Slovensku (1. + 2.fáza) - Rada Európy

2020 - 2021 APVV - COVID-19 „Zotavíme sa z pandémie Covid 19? – sociálne, ekonomické a právne perspektívy pandemickej krízy“

Ostatné odborné aktivity:

Od 2017 - externá výskumníčka a odborná garantka v rámci projektu Národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 1 a 2

Publikačná činnosť