Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Alexandra Poláková-Suchalová

Alexandra Poláková Suchalová je prvou absolventkou magisterského aj doktorandského štúdia verejnej politiky na Ústave verejnej politiky, ktoré ukončila v roku 2010 obhajobou dizertačnej práce orientovanej na problematiku sociálneho bývania. Od roku 2011 pôsobila na ÚVP na pozícii odbornej asistentky, ktorú na čas prerušila materskými dovolenkami a v súčasnosti sa na túto pozíciu vrátila. Venuje sa pedagogickej činnosti prostredníctvom kurzov Techniky vedeckého písania a Nástroje verejnej politiky. Výskumne sa orientuje na problematiku občianskej participácie, v rámci ktorej externe spolupracuje s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.