Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Verejné inštitúcie na Slovensku

  • Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR). V októbri 2018 bolo medzi FSEV UK a NKÚ SR podpísané Memorandum o spolupráci, na základe ktorého ÚVP pripravuje vzdelávací program pre zamestnancov NKÚ SR a zároveň sa pripravuje program stáže pre študentov magisterského programu verejnej politiky.

  • Úrad vlády SR, odbor štátnej služby a verejnej služby. Členka (Katarína Staroňová) pracovnej skupiny na prípravu Stratégie riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015-2020 (schválená uznesením vlády SR č. 548/2015) a nového návrhu Zákona o štátnej službe.
  • Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky (IFP). Od roku 2017 na Ústave verejnej politiky vedie kurz Verejné financie riaditeľka IFP Lucia Šrámková, s kolegom Jánom Remetom. V predchádzajúcich rokoch daný kurz viedol bývalý riaditeľ IFP Martin Filko.