Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Tretí sektor

  • Transparency International Slovensko, odborníci pravidelne diskutujú na ÚVP so študentmi a odovzdávajú svoje skúsenosti v rámci jednotlivých prednášok. TIS pravidelne ponúka aj zaujímavé stáže, o ktoré sa môžu uchádzať aj naši študenti.
  • Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) spolupracuje s ÚVP pri rôznych výskumných projektoch. Príklady projektov: Projekt „Profesionalizácia štátnej služby“ (Katarína Staroňová). Partneri: ČR, Poľsko. Výstup: Projekt „Windows to Judiciary (Okná do súdnictva)” (Katarína Staroňová, Katarína Števove). Výstup: Analýza výberových konaní do funkcie predsedov súdov. SGI pravidelne ponúka aj zaujímavé stáže, o ktoré sa môžu uchádzať aj naši študenti.
  • Demagog.SK je projekt, ktorý kontroluje výroky politikov už od roku 2010. Mnohí študenti ÚVP sa aktívne podieľajú na projekte. Viac o ponuke stáži a o iniciatíve slovenského fact-check projektu sa dozviete na stránke www.demagog.sk
  • Network – YOU CAN!,  je platforma pre aktívnych občanov a inštitúcie, ktorí sa zaujímajú o dianie okolo seba a nie sú im ľahostajné výzvy spoločnosti alebo svojej komunity, ale sa chcú pričiniť o pozitívnu zmenu. V spolupráci s YOU CAN! Sme na sme na pôde ÚVP v roku 2015 uskutočnili diskusiu na tému občianskej participácie.
  • Centrum pre štúdium európskej politiky je popredný európsky think-tank v oblasti európskej politiky. V spolupráci s CEPS sa ÚVP spolupodieľal na Zimnej škole "INGRID" v roku 2014, ako aj IDEA LAB v roku 2015.
  • International Center for Policy Advocacy, Berlín, Nemecko. Katarína Staroňová je certifikovaná trénerka na rôzne moduly (policy analysis, research in public policy, writing policy papers, advocacy in public policy) a trénuje študentov, mladých výskumníkov a aktivistov predovšetkým z balkánskych krajín.
  • NISPAcee: spolupráca na príprave každoročných konferencií a tréningov. Emília Sičáková-Beblavá spolupracuje aj na príprave  TED9.