Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Spolupráca s univerzitami a inými vedeckými pracoviskami

 • Fakulta sociálních věd Karlova Univerzita v Prahe. Dlhodobá spolupráca vo výmenných študijných pobytoch, letných školách a prácach v doborných komisiách. Prof. Malíková a ja sme členky redakčnej rady časopisu Central European Journal of Public Policy.
 • Katolícka univerzita v Leuvene v Belgicku, kde pôsobí aj prof. Geert Bouckaert. Spolupráca (Daniel Klimovský) v oblasti výskumu programového rozpočtovania na lokálnej úrovni.
 • Postupimská univerzita v Nemecku. Spoločný výskum ÚVP (Daniel Klimovský) v oblasti medziobecnej spolupráce.
 • Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brne v Českej republike. Príkladom spolupráce s ÚVP je výskum v oblasti efektívnosti poskytovania lokálnych služieb, ďalej účasť na konferenciách, ktoré daná univerzít organizuje, ako aj práca v odborných komisiách.
 • Univerzita Minho v Guimaraesi v Portugalsku (António F. Tavares). Spolupráca s ÚVP (Daniel Klimovský) na spoločnom spoločný výskume v oblasti výkonu samosprávy.
 • FH Campus Wien, Rakúsko. Department Public Sector. Spoločný výskum s Michalom Sedlačkom na projekte APVV-0880-12 „Využitie poznania na tvorbe verejnej politiky“. Katarína Staroňová a Michal Sedlačko sú hosťujúcimi editormi odborného časopisu Central European Journal of Public Policy, ČR.
 • Corvinus University Budapest, Maďarsko, Public Policy and Management Department. Dlhodobá spolupráca na rôznych výskumných projektoch a konferenciách.
 • Ecole Nationale d’Administration, Francúzsko a UCL Centre for Law, Economics and Society vo Veľkej Británii. „Gutenberg project“ (development in Europe of the practice of impact assessments accross the 27 jurisdictions of the EU, the EU itself and 3 countries from outside the EU) na výskum hodnotenia vplyvov v Európe. Hlavný riešiteľ a partner: Ioannis Lianos. Katarína Staroňová z ÚVP je zodpovedná za výskum v krajinách strednej a východnej Európy.
 • London School of Economics, Veľká Británia. Spolupráca na projekte „Executive governance (law-making in central Europe)“. Hlavný riešiteľ a partner: Radek Zubek. Katarína Staroňová zodpovedná za výskum v krajinách strednej a východnej Európy.
 • Center for European Studies, Brusel, Belgicko. Projekt „European Network for Better Regulation“. Hlavný riešiteľ a partner: Andrea Renda. Katarína Staroňová zodpovedná za výskum v krajinách strednej a východnej Európy.
 • Academia Istropolitana NOVA. Vytvorenie dištančného modulového programu „Verejná politika“ (akreditované v roku 2006) pre zamestnancov samospráv. Pedagogický tím ÚVP sa podielal aj na odučení (spolu s odborníkmi z praxe).
 • UNDP, New York. Spolupráca Emílie Sičákovej-Beblavej pri analýze reforiem verejnej správy v strednej a východnej Európe.