Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Markéta Slavková

Teaching experience/

pedagogická skúsenosť

September 2017 - present: researcher, Comenius University, Faculty of Social and Economic Sciences, Institute of Social Anthropology

2016 - present: external lecturer, Charles University (Prague, Czech Republic), Faculty of Humanities, Social Sciences Module

 

Research projects/ výskumné projekty

July 2016: ANEXINT – Antropológia vylúčenia a integrácie: Slovensko v kontexte európskych transformácií (The Anthropology of Exclusion and Integration: Slovakia in the Context of European Transformations), Agentúra na podporu výskumu a vývoja (Slovak Research and Development Agency - APVV-14-0431, výskumníčka / researcher

 

Bibliography/ publikácie

2015

Who Saws Hunger Harversts Rage: Theorising February Protests in Bosnia and Herzegovina in the Framework of Anthropology of Food pp. 215-248 in Bittnerová, D.; Moravcová, M. (eds) (2015) Etnické komunity - Balkánské cesty díl I (Ethnic Communities - Balkan paths part I) Praha: Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova, ISBN první díl 978-80-87398-80-7.

2015

Srebrenica dvacet let po genocidě: Etnografie, lidská práva a každodenní život v podaytonské Bosně a Hercegovině (Srebrenica Twenty Years after Genocide: Ethnography, Human Rights and Everyday Life in post-Dayton Bosnia and Herzegovina) pp. 105-116/ IX. Ročník studentské konference o Balkáně (konferenční sborník) ISBN 978-80-904755-5-7.

2014

Ve stínu deštníků - Slzy, pot a prach Srebrenice (fotoreportáž, akademická publikace) v Bittnerová, D.; Moravcová, M. (eds) (2014) Etnické komunity: Lidé Bosny a Hercegoviny. Praha:  Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova, ISBN 978-80-87398-46-3.

2014

When I Say I’m from India, They Ask Me How to Get a Taxi – Imageries of Connectedness and Disconnectedness amongst Transmigrants in Melbourne, Australia pp. 195-218 in Urban People/Lidé města, 16 (2).

2010

Echoing the Beats of Turbo-folk: popular music and nationalism in ex-Yugoslavia, pp. 419-439 in Urban People/Lidé města 12 (2).

 

Visiting fellow/ hosťujúci výskumník

2016

Universität Wien, Department of Methods in the Social Sciences, Rathausstraße 19/9, 1010 Vienna, Austria/ Research fellow (OeAD scholar, CEEPUS/Central European Exchange Program for University Studies/5 months)

 

Conference organisation and summer school assistance/ organizácia konferencie a asistencia na organizovaní letnej školy

2017

Summer School: Learning from the Past – Bosnia and Herzegovina 1995 – 2017: Lessons Not Learned? Sarajevo and Srebrenica, BiH, July 3-16

Summer school assistant and peace march coordinator

2016

International Conference: Balkan Express: The Heroes, Tricksters and Antagonists of the Balkans, FHS UK, Praha, CZ,  June 3-4

Member of organising  committee, organisation of photographic exhibition

2013 & 2014

Summer University Srebrenica 2014 (SUS) · Srebrenica, BiH, July 2013 & 2014

Summer university assistant and peace march coordinator

 

Visual art exhibitions/ výstavy diel výtvarného umenia

2014

Podoby terénního výzkumu v Bosně (Images of Fieldwork in Bosnia) as part of International Conference: Balkan Express: South-East Europe in an Interdisciplinary Perspective, Exhibition date: October 24, 2014 - January 2015), Faculty of Humanities, Charles University in Prague, U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice.

2013

Ve Stříbrném městě tekly slzy a padaly kapky deště…(Rain and Tears in the Silver City), September 2013, Rock Café, Národní 20, 110 00 Praha 1.

2013

Ve stínu deštníků - Slzy, pot a prach Srebrenice (Under the Umbrella - Tears, Sweat and Dust of Srebrenica) as part of International Conference: Scientific discourses of the Balkans with a focus on Bosnia and Herzegovina (aka Balkan Express), May, 24 2013 - June 2013, Faculty of Humanities, Charles University in Prague, U Kříže 8, Praha 5 – Jinoni