Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Jean Monnet Chair Working Papers in Political Sociology

Jean Monnet Chair Working Papers in Political Sociology Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov je nepravidelná online publikácia venovaná výskumu z projektov.

Vydavateľ
Jean Monnet Chair Working Papers in Political Sociology
Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava

Redaktori
prof. Steven Saxonberg, PhD.
doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD.
Mgr. Anton Gazarek

ISSN 2644-6596

2020

2019