Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Andrej Findor

Andrej Findor študoval politológiu a sociálne vedy na Univerzite Komenského v Bratislave, Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a Univerzite v Bielefelde. Pracuje ako odborný asistent v Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje skúmaniu nacionalizmu, občianskej angažovanosti a politickej komunikácie.

CV

publikačná činnosť