Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborné stáže

Na tejto stránke môžete nájsť zoznam a kontakty organizácií, ktoré umožňujú nehonorované stáže pre študentov FSEV UK. Pre študentov bakalárskeho stupňa je možnosť zapísať si voliteľný predmet „Odborná stáž“ a po úspešnom absolvovaní stáže získať 6 kreditov.

Absolvovanie stáže v organizácii, ktorá nie je uvedená v tomto zozname, je tiež možné, jej výber však má súvisieť so študijným odborom študenta. V prípade potreby sa odporúča výber hostiteľskej organizácie konzultovať s koordinátorkami predmetu (Mgr. Andrea Figulová, PhD. andrea.figulovafses.uniba.sk a Mgr. Kristína Janková, PhD. kristina.jankovafses.uniba.sk)

Výber a oslovenie organizácie je v kompetencii študenta. Dĺžka, rozsah a obsah stáže sú na vzájomnej dohode študenta a hostiteľskej organizácie.

Pre uznanie kreditov za predmet musí byť stáž neplatená s odporúčanou dĺžkou stáže jeden semester v rozsahu 10 hodín týždenne (min. 120 hodín)

Podmienkou pre uznanie stáže je odovzdanie:

  • potvrdenia o stáži
  • krátku správu o samotnej stáži (nadobnuté skúsenosti, význam pre štúdium či písanie záverečných prác)

Potvrdenie je potrebné poslať (stačí elektronickou formou) po ukončení stáže na adresu andrea.figulovafses.uniba.sk a kristina.jankovafses.uniba.sk a to najneskôr počas skúškového obdobia semestra, v ktorom má študent/ka predmet zapísaný.

V prípade nejasností alebo otázok sa môžete obrátiť na: andrea.figulovafses.uniba.sk
kristina.jankovafses.uniba.sk 

Bratislavský samosprávny kraj (BSK), Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Počet: 2 študenti/semester s možnosťou zvýšenia počtu

Aktuálna výzva pre stážistov

Web stránka: http://www.region-bsk.sk

Kontakt: Martin Bezek, +421 (2) 4826 4108, Martin.Bezek(at)region-bsk.sk

Poznámka: Stáž určená pre študentov magisterského cyklu;

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Počet: 5 – 6 študentov/akademický rok. Stáž je určená pre študentov magisterského cyklu.

Web stránka: https://www.mzv.sk/sk/cinnost_ministerstva/kariera_a_pracovne_ponuky-kratkodobe_studentske_staze

Kontakt: andrea.figulovafses.uniba.sk

Centire

Počet: 5 študentov/semester, ideálne je hlásiť sa už v priebehu mesiaca august;

Web stránka: http://www.centire.com/staz-<wbr></wbr>pre-studentov

Kontakt: staz(at)centire.com

Kancelária verejného ochrancu práv

Počet: 2 študenti/semester;

Web stránka: http://www.vop.gov.sk/

Kontakt: +421 (0)2 4828 7649, tomanikova(at)vop.gov.sk

Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA)

Počet: 2 – 4 študenti/semester, nástup ideálne od 1. septembra;

Web stránka: http://cenaa.org/

Kontakt: cizikcenaa.org 

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)

Počet: 2 študenti/semester

Web stránka: http://www.cvek.sk

Kontakt: Tina Gažovičová, gazovicova(at)cvek.sk, +421 (0)2 5463 0677;

Škola komunikácie a médií, n.o. so sídlom v Bratislave

Stáže zamerané na:

a) manažérske aktivity súvisiace s podávaním žiadostí o dotácie vedeckovýskumných projektov (komunikácia, žurnalistika, médiá)

b) manažérske aktivity súvisiace s realizáciou vedeckovýskumných projektov (komunikácia, žurnalistika, médiá)

c) analytické aktivity súvisiace s realizáciou vedeckovýskumných projektov (komunikácia, žurnalistika, médiá)

d) zber údajov v súvislosti s realizáciou vedeckovýskumných projektov (komunikácia, žurnalistika, médiá)

V prípade spokojnosti ponúkame aj honorár/odmenu na konci stáže.

Kontakt: Dr. Andrej Školkay, 0940836218 askolkayhotmail.com

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj

Počet: 1 študent/tka /semester

Web stránka:http://www.sccd-sk.org

Kontakt: Veronika Střelcová, strelcova(at)gmail.com, +421-908 278 622

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)

Počet: 6 študentov/semester

Web stránka: http://www.governance.sk/

Kontakt: +421910 444 636, sgi(at)governance.sk

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)

Počet: 2 študenti/semester

Web stránka: http://www.sfpa.sk/sk/programy/RC_SFPA/vyskumne-programy/ (študenti sa prihlasujú podľa záujmu o konkrétny projekt, do ktorého chcú byť zapojení),

Kontakt: +421 (0)2 5443 3151, sfpa(at)sfpa.sk

Poznámka: Stáž je určená predovšetkým pre študentov magisterského cyklu

Nadácia PONTIS

Počet: 2 študenti/semester

Web stránka: http://www.nadaciapontis.sk

 

Kontakt: Ivana Raslavská, +421917 429981, pontis(at)nadaciapontis.sk

Inštitút pre verejné otázky (IVO)

Počet: 1 – 2 študenti/semester

Web stránka: www.ivo.sk

Kontakt: 4421 (0)2 5443 4030, +421 (0)2 5443 4031, ipa(at)ivo.sk

Partners for democratic Change Slovakia (PDCS)

Počet: 2 študenti/semester

Web stránka: http://www.pdcs.sk/

Kontakt: +421905 962 433, pdcs(at)pdcs.sk

Nadácia Milana Šimečku

Web stránka: http://www.nadaciamilanasimecku.sk/

Kontakt: +421918 519 628, +421911 898 255, nms(at)nadaciams.sk

Človek v ohrození (ČVO)

Web stránka: http://www.clovekvohrozeni.sk/sk/

Kontakt: +421 (0)2 5542 2254, info(at)clovekvohrozeni.sk

Transparency International

Web stránka: http://www.transparency.sk/

Kontakt: +421 (0)2 5341 7207, tis(at)transparency.sk

ECENTER

Web stránka: http://www.ecenter.net/sk/

Kontakt: +421 (0)2 5273 1124, info(at)ecenter.sk

Amnesty International

Web stránka: http://www.amnesty.sk/

Kontakt: +421 (0)2 5441 9660, amnesty(at)amnesty.sk

Aliancia Fair Play

Web stránka: http://www.fair-play.sk

Kontakt: +421 (0)2 2073 9919, fairplay(at)fair-play.sk

Euroatlantické centrum

Web stránka: www.eac.sk

Slovenská atlantická komisia

Web stránka: http://www.ata-sac.org

Open call:http://www.ata-sac.org/section-459-Intern-Open-Call/

Kontakt: Radka Čižová, Youth Leadership Programme Director, Slovak Atlantic Commission, hr(at)ata-sac.org
Tel: 00421948451657

Trainee program - Dlhodobá stáž s perspektívou budúceho zamestnania priamo v organizácii.

Kontakt: Michala Hrnčiarová, michala.hrnciarova(at)ata-sac.org