Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Tomáš Profant

Tomáš Profant študoval politológiu, medzinárodné vzťahy a európske štúdiá na Masarykovej univerzite v Brne a doktorát získal na univerzite v Kasseli. Vyučuje na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a je výskumníkom na Ústave medzinárodných vzťahov v Prahe. Medzi jeho výskumné záujmy patrí medzinárodná politická ekonómia, vzťahy medzi Severom a Juhom, postrozvojová a postkoloniálna teória a diskurzívna analýza.

Kurzy:
Medzinárodné vzťahy II (Bc.)
Súčasné teórie medzinárodných vzťahov (Mgr.)
Medzinárodná politická ekonómia (Mgr.)
Geopolitika 21. storočia (Mgr.)

Životopis

Publikačná činnosť