Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Michal Miklovič

Michal Miklovič absolvoval štúdium politológie na Trnavskej univerzite v roku 2004, špecializuje sa na výskum totalitarizmu a extrémizmu. Od roku 2005 pracuje v Ústave pamäti národa. V rokoch 2009 – 2013 pracoval v Ústave pro studium totalitních režimů, v rokoch 2003 – 2004 v občianskom združení Aliancia Fair-play. Dizertačnú prácu píše o vyrovnávaní sa s totalitnou minulosťou.

publikácie