Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Michaela Dénešová

Michaela Dénešová vyštudovala Fakultu sociálnych a ekonomických vied, kde získala titul Mgr. v odbore Európske štúdiá. V súčasnosti pokračuje na doktorandskom štúdiu na ÚEŠMV, kde sa v rámci svojej dizertačnej práce venuje rodovej nediskriminácii a vzniku medzinárodných noriem v kontexte konštruktivistického konceptu “norm life cycle“. Je členkou Disciplinárnej komisie FSEV UK a zároveň reprezentuje fakultu v Akademickom senáte Univerzity Komenského. Zaujíma a venuje sa témam ako ľudské práva, práva žien, rodová rovnosť, medzinárodné organizácie, implementácia ľudsko-právnych noriem, ľudsko-právne režimy a pod.