Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Matej Hruška

Matej Hruška vyštudoval politológiu na Masarykovej univerzite (Brno). Počas školy založil so spolužiakmi Demagog.SK – platformu na overovanie faktických výrokov politikov, ktorá sa neskôr rozšírila do Česka, Poľska a Maďarska. Po štúdiu pracoval najskôr ako editor webu, ekonomiky a dát na SME.sk, kde bola jeho práca ocenená Novinárkou cenou (2014), potom aj ako konzultant v PR agentúre. Dnes pracuje ako analytik eurofondov v Nadácii Zastavme korupciu. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje využitiu morálneho rámcovania pri presviedčaní.

Kurzy:
Metódy sociálneho vedného výskumu - výskumný dizajn II
Politická psychológia
Politická komunikácii.