Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Lucia Yar

Lucia Yar vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Absolvovala niekoľko zahraničných študijných pobytov v Belgicku, Fínsku a Turecku. Ako odborníčka na Susedskú politiku a Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ prednáša v rámci European Security and Defence College v mimoeurópskych krajinách. Yar je doktorandkou na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a zároveň senior editorkou portálu EURACTIV Slovensko. Venuje sa predovšetkým regiónu Turecka a Blízkeho východu a témam ako rodová rovnosť, politická emancipácia a štúdiu autoritárskych a poloautoritárskych režimov.